Super User

Super User

Vážený pán,

Vážená pani,

štvrtok, 21. marec 2019, 21:00

Budeme voliť prezidenta

Občania so zdravotným postihnutím predstavujú významný volebný potenciál. Na Slovensku je nás približne desať percent a máme svojich príbuzných, priateľov a známych, ktorým tiež záleží na uplatňovaní našich práv. Pri rozhodovaní koho voliť, budeme prihliadať na to, ako chcú kandidáti a kandidátky riešiť naše problémy súvisiace so zdravotným postihnutím. V mediálnych vystúpeniach a besedách s kandidátmi sa o týchto otázkach hovorí málo alebo vôbec.

streda, 06. február 2019, 17:01

Vážení čitatelia,

V tomto špeciálnom čísle vám ponúkame preklad brožúrky Tvoje práva v Európskej únii, ktorú v anglickom jazyku vydalo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) pri príležitosti svojho 20. výročia. Príručka vám pomôže porozumieť tomu, ako EÚ funguje, ako sa vyvíjali práva ľudí so zdravotným postihnutím a aké práva im vyplývajú zo zákonov EÚ. Tiež v nej nájdete zoznam adries, na ktoré sa môžete obrátiť, keď máte pocit, že sú vaše práva porušované. V poslednej časti sa dozviete, aké problémy ešte ľudia so zdravotným postihnutím v EÚ potrebujú vyriešiť.

streda, 30. január 2019, 17:25

Milí čitatelia,

v tomto špeciálnom vydaní Mostov inklúzie sme pre vás pripravili dôležité informácie o pravidlách v Európskej únii vo forme ľahko-čitateľného a ľahko-zrozumiteľného jazyka (v anglickom jazyku sa tento spôsob odovzdávania informácií volá easy-to-read).

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, v polovici decembra vydala prvé číslo časopisu Jsem jedno ucho.

Po prvý raz sa majstrovstiev v zázname a spracovaní textov ČR OPEN 2018 zúčastnil nevidiaci súťažiaci – profesionál zo sociálneho podniku Transkript online. A hneď si vybojoval tretie miesto v jednom z rýchlopisných diktátov.

Trialog tvorený Európskym parlamentom, európskou komisiou a Radou dospeli 8. novembra 2018 k predbežnej dohode o návrhu znenia dokumentu, ktorý má významne prispieť osobám so zdravotným postihnutím k zlepšeniu kvality ich života.

utorok, 29. január 2019, 08:17

EDF-Oracle štipendium 2018

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Oracle aj tento rok vyhlásili štipendiumza výskum v oblasti e-prístupnosti. Získala ho MariaIsabelSantos.

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) zverejnilo výzvu pre zamestnávateľov mladých ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce ako aj pre organizácie pomáhajúce týmto ľuďom získať prácu na otvorenom trhu.

utorok, 29. január 2019, 08:16

Vyšla publikácia o práve na bývanie

Publikácia je venovaná úprave práva na bývanie v medzinárodných dokumentoch i v slovenskej legislatíve. Je k dispozícii aj na internete.