Super User

Super User

Po prvý raz sa majstrovstiev v zázname a spracovaní textov ČR OPEN 2018 zúčastnil nevidiaci súťažiaci – profesionál zo sociálneho podniku Transkript online. A hneď si vybojoval tretie miesto v jednom z rýchlopisných diktátov.

Trialog tvorený Európskym parlamentom, európskou komisiou a Radou dospeli 8. novembra 2018 k predbežnej dohode o návrhu znenia dokumentu, ktorý má významne prispieť osobám so zdravotným postihnutím k zlepšeniu kvality ich života.

utorok, 29. január 2019, 08:17

EDF-Oracle štipendium 2018

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) a Oracle aj tento rok vyhlásili štipendiumza výskum v oblasti e-prístupnosti. Získala ho MariaIsabelSantos.

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) zverejnilo výzvu pre zamestnávateľov mladých ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce ako aj pre organizácie pomáhajúce týmto ľuďom získať prácu na otvorenom trhu.

utorok, 29. január 2019, 08:16

Vyšla publikácia o práve na bývanie

Publikácia je venovaná úprave práva na bývanie v medzinárodných dokumentoch i v slovenskej legislatíve. Je k dispozícii aj na internete.

Novelizácia zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia účinná od 1. júla 2018 priniesla množstvo podstatných zmien.

Dňa 13. decembra 2018 sa uskutočnilo 32. zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Dňa 4. decembra 2018 sa v Bratislave v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik konalo v poradí 17. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie (RVSR MNO).

Dňa 11. decembra 2018 v centre Bivio v Bratislave sa uskutočnila záverečná konferencia projektu Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030, ktorý realizuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR.

utorok, 29. január 2019, 08:07

Access City Award 2019

Ocenenia za sprístupňovanie kultúrneho dedičstva putujú holandskému mestu Breda a francúzskemu Évreux. Zvláštne uznanie získali Kaposvár v Maďarsku a Vigo v Španielsku.