Super User

Super User

Novelizácia zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia účinná od 1. júla 2018 priniesla množstvo podstatných zmien.

Dňa 13. decembra 2018 sa uskutočnilo 32. zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Dňa 4. decembra 2018 sa v Bratislave v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik konalo v poradí 17. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie (RVSR MNO).

Dňa 11. decembra 2018 v centre Bivio v Bratislave sa uskutočnila záverečná konferencia projektu Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030, ktorý realizuje Národná rada občanov so zdravotným postihnutím s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR.

utorok, 29. január 2019, 08:07

Access City Award 2019

Ocenenia za sprístupňovanie kultúrneho dedičstva putujú holandskému mestu Breda a francúzskemu Évreux. Zvláštne uznanie získali Kaposvár v Maďarsku a Vigo v Španielsku.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike zorganizovalo v Centre BIVIO v Bratislave v dňoch 12. a 13. decembra.2018 celoslovenskú konferenciu sebaobhajcov, dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

utorok, 29. január 2019, 08:05

Vážení čitatelia,

Zamestnávanie mladých ľudí so zdravotným postihnutím je jedným z najpálčivejších problémov a zároveňjedným z najdôležitejších cieľov hnutia zdravotného postihnutia. Preto sa Európske fórum zdravotného postihnutia spolu s jeho výborom mládeže rozhodlo oceniť zamestnávateľov a poskytovateľov služieb na podporu zamestnávania mladých ľudí na otvorenom trhu. Výzvu zverejňujeme a ak spĺňate jej podmienky, prihláste sa a poskytnite inšpiráciu a príklad hľadajúcim zamestnanie.

České ministerstvo práce a sociálnych vecí začalo informačnú kampaň o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Je vám ťažko, cítite sa sami, máte problémy vo vzťahoch, v láske,  v škole. Zažívate šikanovanie, domáce násilie, riešite otázky zmyslu života, alebo máte rôzne iné psychologické ťažkosti, s ktorými si neviete poradiť. Možno vám príde vhod obrátiť sa na Dobrú linku - internetovú psychologickú linku dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

piatok, 25. január 2019, 13:35

Odovzdali ceny víťazom súťaže ZlatyErb.sk

Titul Najlepšia bezbariérová stránka Slovenska si tento rok vybojovala webovská stránka mesta Krásno nad Kysucou.