Super User

Super User

piatok, 25. január 2019, 13:24

Dôchodková hodnota na rok 2019

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019, ktorá je 12,6657 eura.

Cenu pre osobnosť za mimoriadny prínos v oblasti informatizácie slovenských samospráv v súťaži ZlatyErb.sk získal v roku 2018 Vojtech Regec, dlhoročný spolupracovník Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v oblasti bezbariérových stránok. Opýtali sme sa ho, ako vidí problematiku prístupnosti webov na Slovensku.

piatok, 25. január 2019, 12:43

Európske voľby pre všetkých

Kampaň za prístupné voľby do Európskeho parlamentu osobám so zdravotným postihnutím môžete podporiť aj vy.

piatok, 25. január 2019, 12:27

Otvorili BIVIO

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR otvorilo moderne koncipované vzdelávaco-rehabilitačné stredisko v bratislavskej Rači. K dispozícii je už aj hotel aj reštaurácia.

piatok, 25. január 2019, 12:26

Nový web na pomoc rodinám

Informácie o genetických syndrómoch a odborníkoch vrátane recenzií nájdete na jednom mieste. Prispieť skúsenosťami môžete aj vy.

piatok, 25. január 2019, 12:14

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle vás chceme špeciálne upozorniť na články o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmenách zákona o združovaní občanov. Dočítate sa v nich o povinnostiach, ktoré nás, predstaviteľov občianskych združení, čakajú v budúcom roku.

Vyhodnotenie kvalitatívneho prieskumu Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie. Analýza prináša dôkazy, že rodiny detí so zdravotným znevýhodnením za terapie, služby, doplatky za pomôcky a lieky mesačne platia nadmieru vysoké sumy, tie zaťažujú rodinu a môžu ju zo sociálno-ekonomických dôvodov vyčleniť zo spoločnosti.

Zástupcovia organizácií obhajujúcich záujmy osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa 24.októbra 2018 zúčastnili na okrúhlom stole na tému Akú včasnú intervenciu deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny v SR potrebujú, spoločne predkladajú Očakávania rodičov na podporu rodiny a dieťaťa v rannom veku s rizikovým vývinom resp. zdravotným znevýhodnením na Slovensku.

pondelok, 07. január 2019, 07:12

Minireportáž: Návšteva detí v Bruseli

Ako to funguje v Európskom parlamente, čo všetko by potrebovali Nepočujúci, aby sa zmenilo v Bruseli debatovali žiaci Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím V. Gaňu v Kremnici.s europoslankyňou Janou Žitňanskou, ktorej pozvanie na návštevu prijali.

pondelok, 07. január 2019, 07:12

Nová úprava dôchodkového veku

Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa menia doterajšie pravidlá pre stanovenie dôchodkového veku.