Super User

Super User

piatok, 25. január 2019, 12:14

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle vás chceme špeciálne upozorniť na články o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmenách zákona o združovaní občanov. Dočítate sa v nich o povinnostiach, ktoré nás, predstaviteľov občianskych združení, čakajú v budúcom roku.

Vyhodnotenie kvalitatívneho prieskumu Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie. Analýza prináša dôkazy, že rodiny detí so zdravotným znevýhodnením za terapie, služby, doplatky za pomôcky a lieky mesačne platia nadmieru vysoké sumy, tie zaťažujú rodinu a môžu ju zo sociálno-ekonomických dôvodov vyčleniť zo spoločnosti.

Zástupcovia organizácií obhajujúcich záujmy osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa 24.októbra 2018 zúčastnili na okrúhlom stole na tému Akú včasnú intervenciu deti so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny v SR potrebujú, spoločne predkladajú Očakávania rodičov na podporu rodiny a dieťaťa v rannom veku s rizikovým vývinom resp. zdravotným znevýhodnením na Slovensku.

pondelok, 07. január 2019, 07:12

Minireportáž: Návšteva detí v Bruseli

Ako to funguje v Európskom parlamente, čo všetko by potrebovali Nepočujúci, aby sa zmenilo v Bruseli debatovali žiaci Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím V. Gaňu v Kremnici.s europoslankyňou Janou Žitňanskou, ktorej pozvanie na návštevu prijali.

pondelok, 07. január 2019, 07:12

Nová úprava dôchodkového veku

Národná rada SR schválila poslaneckú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa menia doterajšie pravidlá pre stanovenie dôchodkového veku.

Od začiatku tohto roka do konca augusta Sociálna poisťovňa zvýšila na minimálny dôchodok 48 691 starobných dôchodkov a invalidných dôchodkov vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku.

O tejto problematike sme písali už v Mostoch inklúzie č. 4/2017. Prinášame upravený článok. Jednak preto, že v pôvodnom článku sme mylne informovali, že táto povinnosť sa bude vzťahovať i na osobných asistentov, jednak preto, že s blížiacim sa koncom roku začína byť zmena aktuálna a treba sa na ňu vopred pripraviť.

pondelok, 07. január 2019, 07:10

Vianočný príspevok v roku 2018

Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením vyplatí Sociálna poisťovňa aj v roku 2018 maximálne vo výške 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o vianočnom príspevku, ktorú 18. septembra 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky.

pondelok, 07. január 2019, 07:09

Princípy spracúvania osobných údajov

Aké sú základné princípy a pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb s prihliadnutím na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti občianskych združení? Prinášame praktické informácie.

pondelok, 07. január 2019, 07:09

Ako viesť kampane

Prinášame preklad z článkov s odporúčaniami na efektívne vedenie kampaní.