Super User

Super User

O tejto problematike sme písali už v Mostoch inklúzie č. 4/2017. Prinášame upravený článok. Jednak preto, že v pôvodnom článku sme mylne informovali, že táto povinnosť sa bude vzťahovať i na osobných asistentov, jednak preto, že s blížiacim sa koncom roku začína byť zmena aktuálna a treba sa na ňu vopred pripraviť.

pondelok, 07. január 2019, 07:10

Vianočný príspevok v roku 2018

Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením vyplatí Sociálna poisťovňa aj v roku 2018 maximálne vo výške 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o vianočnom príspevku, ktorú 18. septembra 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky.

pondelok, 07. január 2019, 07:09

Princípy spracúvania osobných údajov

Aké sú základné princípy a pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb s prihliadnutím na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti občianskych združení? Prinášame praktické informácie.

pondelok, 07. január 2019, 07:09

Ako viesť kampane

Prinášame preklad z článkov s odporúčaniami na efektívne vedenie kampaní.

Už niekoľko rokov je na Slovensku dostupné televízne vysielanie programov s multimodálnym prístupom, ktorým je hlasový komentár pre nevidiacich, titulky pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočenie do posunkového jazyka alebo vysielanie v posunkovom jazyku pre nepočujúcich.

Verejná ochrankyňa práv v spolupráci s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím podáva návrh na Ústavný súd pre diskriminačné podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

pondelok, 07. január 2019, 07:06

Pes špecialista

Vo výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave od roku 1995 vycvičili a odovzdali klientom už viac ako 120 vodiacich psov. Ako je to s výchovou a výcvikom týchto užitočných pomocníkov?

pondelok, 07. január 2019, 07:04

Deň bielej palice

Bez nehody, úrazu či škrabancov. Taký bol októbrový Deň bielej palice.

pondelok, 07. január 2019, 07:02

Úvodník

Na rozdiel od predchádzajúceho čísla, v tomto vydaní internetového magazínu Mostov inklúzie sme sa sústredili najmä na dianie na Slovensku.

Dňa 29. júna 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „výbor“), ktoré viedol Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR.