Super User

Super User

Od začiatku tohto roka do konca augusta Sociálna poisťovňa zvýšila na minimálny dôchodok 48 691 starobných dôchodkov a invalidných dôchodkov vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku.

O tejto problematike sme písali už v Mostoch inklúzie č. 4/2017. Prinášame upravený článok. Jednak preto, že v pôvodnom článku sme mylne informovali, že táto povinnosť sa bude vzťahovať i na osobných asistentov, jednak preto, že s blížiacim sa koncom roku začína byť zmena aktuálna a treba sa na ňu vopred pripraviť.

pondelok, 07. január 2019, 07:10

Vianočný príspevok v roku 2018

Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením vyplatí Sociálna poisťovňa aj v roku 2018 maximálne vo výške 100 eur. Vyplýva to z novely zákona o vianočnom príspevku, ktorú 18. septembra 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky.

pondelok, 07. január 2019, 07:09

Princípy spracúvania osobných údajov

Aké sú základné princípy a pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb s prihliadnutím na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti občianskych združení? Prinášame praktické informácie.

pondelok, 07. január 2019, 07:09

Ako viesť kampane

Prinášame preklad z článkov s odporúčaniami na efektívne vedenie kampaní.

Už niekoľko rokov je na Slovensku dostupné televízne vysielanie programov s multimodálnym prístupom, ktorým je hlasový komentár pre nevidiacich, titulky pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočenie do posunkového jazyka alebo vysielanie v posunkovom jazyku pre nepočujúcich.

Verejná ochrankyňa práv v spolupráci s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím podáva návrh na Ústavný súd pre diskriminačné podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

pondelok, 07. január 2019, 07:06

Pes špecialista

Vo výcvikovej škole pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave od roku 1995 vycvičili a odovzdali klientom už viac ako 120 vodiacich psov. Ako je to s výchovou a výcvikom týchto užitočných pomocníkov?

pondelok, 07. január 2019, 07:04

Deň bielej palice

Bez nehody, úrazu či škrabancov. Taký bol októbrový Deň bielej palice.

pondelok, 07. január 2019, 07:02

Úvodník

Na rozdiel od predchádzajúceho čísla, v tomto vydaní internetového magazínu Mostov inklúzie sme sa sústredili najmä na dianie na Slovensku.