Super User

Super User

Kedy mám začať platiť poistné do Sociálnej poisťovne? Čo robiť ak ochoriem? Ako to bude s mojím dôchodkom? Ako si môžem skontrolovať, že mám všetko v poriadku? To sú len niektoré z najčastejších otázok, ktoré Sociálnej poisťovni adresujú živnostníci v rámci telefonického poradenstva alebo osobných návštev pobočiek.

utorok, 18. december 2018, 07:14

Vážení čitatelia,

V tomto vydaní Mostov inklúzie sme pre vás pripravili najmä informácie o súčasných i pripravovaných právnych predpisoch a významných dokumentoch. Niektoré sa týkajú Slovenska, iné majú medzinárodný charakter s tým, že budú mať dosah  aj u nás.

utorok, 25. september 2018, 06:54

Súťaž Cesta svetla

Aj tento rok ÚNSS pripravuje fotografickú súťaž pre autorov snímok, ktorých tematika priamo alebo nepriamo inklinuje k problematike ľudí so zrakovým postihnutím alebo fenoménu svetla. Organizátor nedáva žiadne obmedzenia ani žiadne vstupné poplatky. Kto chce uspieť však musí prísť s dobrým nápadom.

utorok, 25. september 2018, 06:54

Fotografujete? Máme pre vás tip

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) vyhlásilo fotografickú súťaž týkajúcu sa osôb so zdravotným postihnutím. Témou súťaže je rovnosť a inklúzia ľudí so zdravotným postihnutím.

utorok, 25. september 2018, 06:53

Nemusíte čakať na žlté lístočky

Vyzerá to tak, že povestným žltým lístočkom už definitívne odzvonilo. Či už vám ho poštár zabudol vložiť do schránky, alebo bol jeho škrabopis nečitateľný, týmto a mnohým iným problémom môže byť koniec.

Spoločnosť RTVS vysielajúca televízne programy TV1 a TV2 upravila svoj webový portál www.rtvs.sk do prístupnejšej formy aj pre ľudí so zrakovým postihnutím a so sluchovým postihnutím. Úprava sa týka časti televízny program.

Ana Peláez Narváez je prvá žena so zdravotným postihnutím, ktorú zvolili do Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW).

Podpredsedníčku Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) zvolili do výboru po 37 rokoch jeho existencie.

utorok, 25. september 2018, 06:50

Európa pre všetkých

Európske hnutie zdravotného postihnutia sa zišlo koncom mája v litovskom Vilniuse, aby vyjadrilo svoju požiadavku zabezpečiť dôstojný život pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím v Európe.

Dňom 1. júla 2018 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018.