Super User

Super User

pondelok, 27. október 2008, 15:10

Vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí

Vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí

Autorka: Mgr. Magdaléna Benková

Zdravotne znevýhodnené deti sa dnes už bežne začleňujú do kolektívu základných škôl. Výchovno-vzdelávací proces zodpovedá ich individuálnym schopnostiam a predpokladom vo vzťahu k ich postihnutiu. Na základnej škole, Černyševského 8 v Bratislave sú zriadené špeciálne triedy pre zdravotne znevýhodnené deti, trpiace rôznymi alergiami.

sobota, 04. október 2008, 15:57

Doplňujúce informácie

 

 

Vodičský preukaz

Platný vodičský preukaz vydaný v krajine EÚ je platný v celej EÚ. V niektorých krajinách musíte mať pri sebe okrem platného vodičského preukazu aj doklad o registrácii vášho vozidla.

sobota, 04. október 2008, 15:56

Eurokľúč

 

 

Celoeurópsky projekt Eurokľúč predstavuje dvere k väčšej samostatnosti a nezávislosti ľudí so zdravotným postihnutím. Ide o patentovaný systém, ktorý zaručuje ľuďom s postihnutím prístup k toaletám, prepravným plošinám a výťahom určených práve pre túto skupinu obyvateľov.

sobota, 04. október 2008, 15:51

Lodná doprava v zahraničí

 

 

Keď sa rozhodnete cestovať loďou, určite sa skontaktujte s dopravcom a informujte ho o svojich individuálnych potrebách. Poskytnete mu tak možnosť pripraviť sa a zabezpečiť vám čo najpohodlnejšie cestovanie.

sobota, 04. október 2008, 15:50

Železničná doprava v zahraničí

 

 

Železničná doprava sa pre ľudí s postihnutím stáva dostupnejšia – stanice sa modernizujú, vlaky sú nahrádzané alebo upravované.  Ak potrebujete asistenciu, treba to vopred nahlásiť. Zamestnanec železnice sa o vás postará – pomôže vám so všetkým, s čím budete potrebovať, pomôže vám s nástupom do vlaku (najčastejšie pomocou zdvíhacej rampy). Každá železničná spoločnosť má iné pravidlá, postupy a možnosti, preto je dobré, keď sa pred chystanou cestou informujete.

sobota, 04. október 2008, 15:49

Autobusová doprava v zahraničí

 

 

Čo sa autobusovej dopravy týka, aj tu začína „svitať na lepšie časy“. Staré autobusy začínajú byť nahrádzané novými, dostupnými aj pre ľudí s postihnutím. Moderné nízkopodlažné autobusy s rampami umožňujúcimi ľudom s obmedzenou mobilitou ľahšiu prepravu už vo vyspelých krajinách EU nie sú ničím výnimočným.

sobota, 04. október 2008, 15:38

Parkovanie v krajinách EU:

 

 

Modré označenie pre parkovanie ľudí s postihnutím sa používa vo všetkých krajinách EU. Avšak parkovacie pravidlá a obmedzenia sa menia v každej krajine. Niektoré dovoľujú parkovanie pre ľudí s postihnutím na cestách, kde je inak parkovanie zakázané, povoľujú parkovanie bez časového obmedzenia, bezplatné parkovanie a pod.

 

 

Pre niektorých ľudí s postihnutím je možnosť cestovať autom jediný spôsob ako byť mobilným. Môžu žiť v odľahlej oblasti alebo na mieste, kde je slabá alebo žiadna dostupnosť verejnej dopravy. Samozrejme, cestovanie autom je oveľa pohodlnejšie ako cestovanie     akýmkoľvek iným dopravným prostriedkom.

sobota, 04. október 2008, 15:35

Cestná doprava v zahraničí

 

 

Cestovanie autom je najpreferovanejším spôsobom cestovania. Ak má človek k dispozícii auto, poskytuje mu to veľkú výhodu. Nie je limitovaný časom, stihne toho oveľa viac, ako v prípade, že na cestovanie musí využiť iný dopravný prostriedok.

 

 

  • Uistite sa, že dopravné prostriedky a budovy počas celej plánovanej cesty sú pre vás prístupné
  • Premýšľajte o tom, kedy je najvhodnejšie vydať sa na cestu (cestovanie vám napríklad uľahčí preprava mimo dopravných špičiek)