Super User

Super User

streda, 04. december 2019, 08:02

Trikrát o európskych dokumentoch a právach

Vyznať sa v pojmoch legislatívy Európskej únie je pre viacerých zložité. Niektoré dokumenty sú záväzné, iné dávajú priestor členským štátom na úpravu. Stretávame sa s pojmami ako európske normy, nariadenia, pojmami ako napríklad implementácia či infringement práva EÚ.

V utorok 15. októbra sa uskutočnil Deň bielej palice. Pri organizácii tohto už tradičného podujatia spolupracujú Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), Prezídium Policajného zboru a Mestská polícii hlavného mesta SR Bratislavy.

streda, 04. december 2019, 07:58

Pomáhajúca kamera vo včasnej intervencii

V septembri 2018 nezisková organizácia Raná starostlivosť vďaka finančnej podpore nadácie Pontis a jej grantovému programu Srdce pre deti začala realizovať dlhodobý výcvik vo videotréningu  interakcií (VTI).

streda, 04. december 2019, 07:50

Vážení čitatelia,

V aktuálnom čísle sme pre vás okrem iného pripravili sériu článkov, ktoré sa týkajú legislatívy Európskej únie. Ich ambíciou je pripomenúť, vysvetliť a zhrnúť viaceré pojmy a procesy, ako je napríklad európska norma, nariadenie, implementácia či infringement práva EÚ.

V Levoči otvárajú najnovšou výstavou veľmi aktuálne a pomerne citlivé témy.Od 18. septembra do 30. októbra sa pod názvom Život zo skúmavky pokúsia o reflexiu problematiky umelého oplodnenia, významu pohlavného rozmnožovania ako dôležitého faktora pre udržanie biodiverzity v prírode, výchovy k rodičovstvu či rizík spojených s potratmi.

utorok, 19. november 2019, 13:11

Neziskovka prišla o značku spoľahlivosti

Česká Rada pro hodnocení spolehlivosti, ktorá je pod záštitou Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, sa rozhodla odňať neziskovej organizácii Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Informoval o tom český portál pre osoby so špecifickými potrebami Hepnet.cz.

utorok, 19. november 2019, 13:11

Živé knihy sprostredkujú príbehy ľudí

Celé sa to začalo v roku 2000 na festivale Roskilde v Dánsku. Tamojšia mimovládna organizácia Foreningen Stop Volden (Zastavme násilie) pozvala 75 (ne)všedných ľudí, ktorí počas štyroch dní postupne pootvárali svoje trináste komnaty.

Napriek počiatočným obavám zožal nápad mimoriadny úspech a rýchlosťou blesku prenikol na všetky svetové strany.

V Mostoch inklúzie 3/2019 a 4/2019 sme zverejnili analýzu EDF smernice (EÚ) 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb. V tomto článku chceme ukázať na príklade bankomatov ako zložitá môže byť aplikácia tejto užitočnej smernice.

V súčasnosti sú inštalované tri druhy bankomatov z hľadiska ich prístupnosti:

Od 16. októbra 2019 sa na informácie o dôchodkoch v rámci Slovenskej republiky záujemcovia o informácie dovolajú jednoduchšie. Sociálna poisťovňa rozšírila bezplatnú možnosť telefonovania o jednu telefonickú linku, čo sa premietne aj do zmeny volieb.

utorok, 19. november 2019, 13:05

Doposielanie dôchodku

Ak dôchodca poberá dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty a cestuje na dlhší čas na liečenie, k rodine, prípadne bude na dlhší čas hospitalizovaný v nemocnici, môže požiadať poštu o tzv. doposielanie dôchodku.