Super User

Super User

nedeľa, 22. december 2019, 07:37

Predsedníctvo EDF sa stretlo v Helsinkách

Zasadnutie predsedníctva European Disability Forum (EDF) sa konalo 8. a 9. novembra v Helsinkách. Počas fínskeho predsedníctva EÚ sa zišlo 132 zástupcov organizácií ľudí so zdravotným postihnutím z celej Európskej únie.

nedeľa, 22. december 2019, 07:35

Nový zákon o občianskych preukazoch

Národná rada SR schválila 28. októbra 2019 zákon o občianskych preukazoch. Zákon vyšiel v zbierke zákonov pod číslom 395/2019 Z.z. a nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.

V septembri 2019 evidovala Sociálna poisťovňa 202 996 osôb, za ktoré štát platí poistné na dôchodkové poistenie.

Najviac bolo osôb starajúcich sa o dieťa do šiestich rokov a invalidné dieťa do 18 rokov (150 866), poberateľov opatrovateľského príspevku (24 306) a osôb, za ktoré platí poistné štát v období poskytovania materského (26 502).

Ak poberateľ dôchodku zistí, že mu nejaká doba poistenia nebola pri výpočte dôchodku zhodnotená, môže o zhodnotenie tejto doby požiadať dodatočne neformálnou žiadosťou (listom).

Žiadosť musí obsahovať rodné číslo, pod ktorým sa dôchodok vypláca a musí byť vlastnoručne podpísaná.

Národná rada SR schválila 18. októbra 2019 menšiu novelu zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Predkladateľkou bola poslankyňa Národnej rady SR Soňa Gaborčáková.

Novela nadobudne účinnosť 1. júla 2020.

Aby ste našli kontaktné údaje členov európskeho parlamentu, môžete použiť nástroj na vyhľadávanie na stránkach Európskeho parlamentu. Každý poslanec má webovú stránku, na ktorej si môžete nájsť jeho e-mail, telefónne čísla a spojenia na sociálnych sieťach.

nedeľa, 22. december 2019, 07:30

Viete aké sú úlohy EÚ ombudsmana

EÚ ombudsman (verejný ochranca práv) je veľmi dôležitý pre nás a pre ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím v  Európskej únii.

Zmluva o fungovaní EÚ- článok 228, popisuje inštitút ombudsmana EÚ a všetky podrobnosti o práci ombudsmana nájdete na jeho webovom sídle.

nedeľa, 22. december 2019, 07:29

Trikrát o Európskej únii

Pripravili sme pre vás trojicu článkov, ktoré informujú o faktoch a možnostiach týkajúcich sa aj zdravotne postihnutých osôb v Európskej únii.

Viete ako sa EÚ venuje rozvojovej spolupráci?

Dňa 13. novembra sa pod vedením štátneho tajomníka Branislava Ondruša uskutočnilo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

nedeľa, 22. december 2019, 07:26

Levočské múzeum nominovali na ocenenie

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je nominované v kategórii NAJ kulturno-náučné zariadenie/atrakcia Prešovského kraja 2019. Informovalo o tom na sociálnej sieti Facebook.