Super User

Super User

utorok, 19. november 2019, 13:04

Novela školského zákona

Dňa 27. júna 2019 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní – novelu školského zákona.

Hneď na začiatku je potrebné zdôrazniť, že nižšie popisované zmeny týkajúce sa povinného predprimárneho vzdelávania, nadobudnú účinnosť až od 1. januára 2021 a teda budú aktuálne pre školský rok začínajúci septembrom 2021.

Priznávanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP), preukazu občana s ŤZP a parkovacieho preukazu upravuje Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Druhé hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „dohovor“) na Slovensku už je na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Výbor“).

Prvé hodnotenie sa začalo už v roku 2012, dva roky po ratifikácii dohovoru, keď slovenská vláda predložila Výboru svoju Východiskovú správu o implementácii dohovoru a bolo uzatvorené zverejnením záverečných odporúčaní Výboru pre vládu SR v apríli 2016.

(Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj)

Tretie zasadnutie Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj 16. septembra 2019 otvoril jej predseda Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

Dvadsiate zasadnutie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie (RV MNO), ktoré sa uskutočnilo 17. 9. 2019, otvoril a viedol splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl (ďalej len „splnomocnenec“).

A to na základe poverenia ministerky vnútra SR Denisy Sakovej, predsedníčky RV MNO.

Občianske združenie SNEPEDA poskytuje aj neformálne vzdelávanie pre nepočujúce osoby, aby sa nenúteným spôsobom mohli neustále vzdelávať a mohli rozvíjať svoje vedomosti a poznatky potrebné k životu.

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, na základe podnetov, s ktorými sa na ňu obracajú rodičia, opakovane poukazuje na alarmujúci nedostatok asistentov učiteľa, chýbajúcich pomocných vychovávateľov a potrebu zavedenia pozície školských sestier na školách.

utorok, 19. november 2019, 12:19

Vážení čitatelia,

V septembrovom vydaní internetového magazínu Mosty inklúzie sme pre vás pripravili kaleidoskop správ z aktuálneho diania.

Od utorka 20. augusta do nedele 29. septembra budú vo Valdštejnskej záhrade v Prahe vystavené veľkoformátové fotografie svetovo uznávaného fotografa Jindřicha Štreita. Informoval o tom český portál pre osoby so špecifickými potrebami Hepnet.cz.

Informácie o komunite nepočujúcich zo Slovenska a sveta môžete čerpať aj na facebookovej stránke Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku.