Super User

Super User

(Dokončenie prekladu analýzy EDF smernice EU 2019/888 o požiadavkách na prístupnosť tovarov a služieb zverejnenej v Mostoch inklúzie 3/2019.)

pondelok, 28. október 2019, 18:52

Rezervácia termínu v Sociálnej poisťovni

Poistenci si vďaka rezervačnému systému môžu rezervovať termín návštevy v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne a vyhnúť sa zbytočnému čakaniu, ak chcú vybaviť nasledujúce záležitosti:

Sociálna poisťovňa pripomína, že poistenci štátu nie sú poistení na nemocenské poistenie, ani na poistenie v nezamestnanosti, a preto nemajú nárok na nemocenské dávky, ani na dávku v nezamestnanosti.

Sociálna poisťovňa od júla 2019 sprístupnila verejnosti novú možnosť prihlásenia sa do svojich elektronických služieb prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom – tzv. elektronickou identifikačnou kartou (eID).

pondelok, 28. október 2019, 18:50

Aký bude Vianočný príspevok v roku 2019

Vianočný príspevok ako štátnu sociálnu dávku vyplatí Sociálna poisťovňa aj v roku 2019 maximálne vo výške 200 eur. Suma vianočného príspevku sa oproti minulému roku zvyšuje na dvojnásobok.

pondelok, 28. október 2019, 18:50

Uplatnenie práv v systéme sociálneho poistenia

V tomto článku sa budeme venovať výhradne postupu pri podaní žiadosti o priznanie invalidného dôchodku.

Priznávanie invalidného dôchodku upravuje Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

Narastajúci počet elektrických a hybridných vozidiel je vážnym bezpečnostným problémom nielen pre nevidiacich a slabozrakých chodcov, ale aj pre ďalšie skupiny ľudí, vrátane detí a seniorov.

pondelok, 28. október 2019, 18:48

Prístupné nájomné bývanie

Nesporným faktom je kritický nedostatok nájomných bytov prístupných ľuďom so zdravotným postihnutím.

pondelok, 28. október 2019, 18:46

Aplikácia, ktorá pomáha s emóciami

Odborníci HUAWEI v súčasnosti vyvíjajú novú aplikáciu Facing Emotion (FE), ktorá začína rozoznávaním ľudských emócií. V budúcnosti by mala zvládnuť oveľa viac. Aplikáciu testovali recenzenti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Mobil mali v špeciálnom puzdre umiestnenom na krku, aby mohol snímať, či sa partner v rozhovore smeje, mračí alebo hnevá.

Nadchádzajúce septembrové aktivity sú azda najväčšie aktivity komunity nepočujúcich osôb na Slovensku a vo svete. Významné dni sme si pripomínali od roku 1958, avšak na Slovensku to bolo intenzívne každoročne od roku 1978.