Super User

Super User

pondelok, 28. október 2019, 18:43

Vážení čitatelia,

v tomto čísle si môžete prečítať druhú časť analýzy smernice o prístupnosti služieb a tovarov vypracovanej Európskym fórom zdravotného postihnutia. Ľahko zistíte, že je to nielen veľmi dôležitý, ale aj zložitý dokument s viac stupňovým a zvlášť dlhým obdobím nadobúdania účinnosti. Preto sa budeme k nej často vracať v súvislosti s riešením prístupnosti konkrétnych služieb a tovarov najmä v oblasti IKT.

sobota, 07. september 2019, 09:09

Milan KRAJNIAK

 Ako prezident všetkých, a  vzhľadom na viac ako 10 % osôb so zdravotným postihnutím, boli by ste ochotný prijať záväzok presadzovať zlepšenie kvality ich života v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ako viditeľnú súčasť svojej agendy?

Ako vyzerá prístup k vymáhaniu práv osôb so zdravotným postihnutím v Európskej únii?
Ako je možné zachytiť, ako vyzerá spravodlivosť na jednom obrázku, nehovoriac o prístupe k nemu? Túto otázku vám rozširujeme v rámci výzvy na vašu kreativitu pre tohtoročnú fotografickú súťaž EDF „Uplatňujte svoje práva“.

sobota, 07. september 2019, 08:30

Desiaty ročník súťaže Prístupné mesto

Európska komisia vyhlásila už 10. ročník súťaže Prístupné mesto (Access City Award 2020), ktorej uzávierka je 11. septembra 2019.

Na základe schémy porovnávacích tabuliek systémov sociálnej ochrany Európskej únie (MISSOC) pripravil publikáciu Stav sociálnej ochrany na Slovensku (Situácia k 1. júlu 2019) doc. PhDr. Rastislav Bednárik, CSc. Z Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

V Českej republike zostavili príručku o asistencii ľuďom s postihnutím v prípade katastrof. Publikáciu vydalo Ministerstvo vnútra ČR. Sústredí sa na spoluprácu s ľuďmi so zrakovým, sluchovým, psychickým či telesným postihnutím. Jej cieľom je zlepšiť krízovú pripravenosť a spoluprácu hasičov, policajtov, zdravotníckych záchranárov a ďalších s ľudmi so zdravotným postihnutím pri riešení mimoriadnych udalostí.

Letisko Gatwick v Spojenom kráľovstve neďaleko Londýna získalo ocenenie Prístupné letisko 2019 (Accessible Airport Award 2019). Ceremónia, na ktorej bolo ocenenie odovzdané, sa uskutočnila na Cypre počas výročného kongresu Medzinárodnej rady letísk Európa (Airports Council International Europe- ACI Europe).

Smernica európskeho parlamentu a rady EÚ 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb zo 17. apríla 2019, nazývaná tiež ako Európsky akt o prístupnosti, je významným krokom na ceste k EÚ plne prístupnej pre osoby so zdravotným postihnutím.

Povinnosti spracovateľa / prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb

V Mostoch inklúzie č. 4 v minulom roku sme publikovali rozsiahly článok, v ktorom sme rozobrali základné princípy a pravidlá, ktoré je nutné dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb s prihliadnutím na spracúvanie osobných údajov v rámci činnosti občianskych združení.

Dňom 1. júla 2019 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne: