Super User

Super User

Spoločnosť RTVS vysielajúca televízne programy TV1 a TV2 upravila svoj webový portál www.rtvs.sk do prístupnejšej formy aj pre ľudí so zrakovým postihnutím a so sluchovým postihnutím. Úprava sa týka časti televízny program.

Ana Peláez Narváez je prvá žena so zdravotným postihnutím, ktorú zvolili do Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW).

Podpredsedníčku Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) zvolili do výboru po 37 rokoch jeho existencie.

utorok, 25. september 2018, 06:50

Európa pre všetkých

Európske hnutie zdravotného postihnutia sa zišlo koncom mája v litovskom Vilniuse, aby vyjadrilo svoju požiadavku zabezpečiť dôstojný život pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím v Európe.

Dňom 1. júla 2018 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 196/2018 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018.

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zákon je účinný od 1. lúla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018. V tomto článku sú uvedené dôležité zmeny týkajúce sa poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie.

utorok, 25. september 2018, 06:38

Priznávanie parkovacieho preukazu

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018. V tomto článku sú uvedené zmeny týkajúce sa priznávania parkovacieho preukazu.

utorok, 25. september 2018, 06:37

Zmeny v osobnej asistencii

Národná rada SR schválila 13. júna návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Zákon je účinný od 1. júla 2018, v zbierke zákonov ho nájdete pod číslom 191/2018. V tomto článku sú uvedené dôležité zmeny týkajúce sa poskytovania peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

utorok, 25. september 2018, 06:37

Ako vznikala novela zákona o kompenzácii

Ponúkame vám súhrnnú informáciu o tom, ako vznikala aktuálna novela zákona číslo 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP).

Čo všetko sa v priebehu jeden a pol roka pri jej príprave udialo? V ďalších článkoch sa dozviete viac o zmenách, ktoré priniesla.

Opakovane sa stretávame s požiadavkou na zavedenie európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý by ich pri návštevách iných členských štátov EÚ oprávňoval využívať výhody poskytované osobám so zdravotným postihnutím žijúcim v navštívenej krajine. Doteraz sa však nepodarilo dosiahnuť takúto dohodu.