Super User

Super User

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s., vyvinuli mobilnú aplikáciu Znakujte s Tamtamem - Pexeso. 

utorok, 31. október 2017, 08:40

V Česku vznikla unikátna zoznamka

V Českej republike je viac ako milión osôb so zdravotným postihnutím. Väčšina z nich rieši prekážky, ktoré súvisia s ich postihnutím, no riešia aj ťažkosti s udržaním i s nadväzovaním vzťahov.

Z dôvodu rekonštrukcie bratislavskej autobusovej stanice Nivy využíva od 1. októbra spoločnosť Slovak Lines dočasne náhradné priestory. Nachádzajú sa oproti pôvodnej budove na Bottovej ulici.

V rámci zasadnutie predsedníctva EDF v estónskom Tallinne sa uskutočnil workshop na tému Prístupný cestovný ruch v EÚ.

Zorganizovalo ho EDF v spolupráci s Helénskym inštitútom dopravy.

utorok, 31. október 2017, 08:36

Tallinnská deklarácia o e-governmente

Spolu 32 štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu vrátane Slovenska 6. októbra podpísalo Tallinskú deklaráciu o e-governmente.

Tallinnská deklarácia je ďalším krokom v napĺňaní Akčného plánu pre e-Government na roky 2016 až 2020 po záveroch Rady Európy schválených počas slovenského predsedníctva.

V estónskom Talline sa 7. a 8. októbra 2017 uskutočnilo v poradí druhé tohtoročné zasadnutie predsedníctva Európskeho fóra zdravotného postihnutia.

utorok, 31. október 2017, 08:31

Obrnári na Slovensku sa dočkali

Asociácia polio v SR, republiková špecifická organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých, združuje ľudí, ktorí v ranom detstve prekonali detskú obrnu, poliomyelitídu, a dnes, desiatky rokov po odznení akútneho štádia, trpia nielen jej bezprostrednými, no aj jej neskorými následkami, najčastejšie tzv. postpoliomyelitickým syndrómom.

Národná rada SR schválila 11. októbra 2017 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Zmeny v doručovaní podaní finančnej správe sa týkajú i živnostníkov a osobných asistentov.

Poslanci NR SR schválili 10. októbra návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novelu zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb (149/1995 Z. z.) schválili poslanci NR SR dňa 16. mája 2017 a je platná od 1. septembra 2017. Hlavnou pointou obmeny zákona boli formy posunkovej komunikácie (§ 3).

Strana 1 z 148