Super User

Super User

štvrtok, 16. január 2020, 14:01

Poďakovanie a príležitosť pre dobrovoľníkov

V roku 1985 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 5. december za Medzinárodný deň dobrovoľníkov v ekonomickom a sociálnom rozvoji (International Volunteer Day for Economic and Social Development). Zmyslom sviatku je poďakovanie sa dobrovoľníkom za ich snahu o zvýšenie povedomia v rôznych oblastiach života, ako aj za ich prínos k spoločnosti.

štvrtok, 16. január 2020, 14:00

Česi zverejnili štatistiky

Medzi obyvateľmi Českej republiky vo veku 15 a viac rokov, ktorí žili v domácnostiach, bolo podľa výberového zisťovania Českého štatistického úradu v roku 2018 zhruba trinásť percent osôb so zdravotným postihnutím.

Spolu to bolo 1152-tisíc osôb, ktoré boli pre zdravotné ťažkosti dlhodobo obmedzovaní pri vykonávaní bežných činností.

štvrtok, 16. január 2020, 13:59

Reportáž: Z krajiny ľadu a ohňa

Brodíme sa už viac ako hodinu v hlbokom snehu a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to v najbližších minútach malo zásadne zmeniť. „Toto je zamrznutá cesta do pekla,“ prederie sa zo stuhnutých úst môjho kamaráta Michala, keď sa s povzdychom oprie o svoju bielu slepeckú palicu, aby si na chvíľu odpočinul.

štvrtok, 16. január 2020, 13:59

Zmysel života našla v hline

Víta ma tradičným vrúcnym objatím. Musím byť hneď v strehu, lebo jej vtipnej poznámke neunikne nik a nič.

Soňa Zelisková býva v dubnickej bytovke priamo pod dielňou plnou keramiky, ktorú tak miluje, no predovšetkým ju už dlhé roky vyrába. Nájdete tu snáď všetko od hrnčekov, krčiažkov, misiek až po vázičky či keramické srdiečka, ktoré rada rozdáva. Samozrejme, zo srdca.

štvrtok, 16. január 2020, 13:58

Reportáž: Americké zápisky

„Neviete náhodou, kde sa v zime podejú kačice z jazera v Central parku?“ – pýta sa mladý Holden newyorského taxikára. Už som nejaký čas doma a čítam Salingerovo výborné dielo Kto chytá v žite a hreje ma pri srdci, keď sa v ňom spomínajú miesta, okolo ktorých som len nedávno prechádzala.

Ako každý rok, aj tento rok sa v rámci konferencie pri príležitosti Európskeho dňa ľudí so zdravotným postihnutím v belgickom Bruseli uskutočnilo odovzdávane cien súťaže Access City Award (Cena Prístupné mesto) 2020.

Aj tento rok si Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia pripomenula Európsky deň ľudí so zdravotným postihnutím.

Už tradične sa v budove Európskej Charlemagne 28. a 29. novembra 2019 stretlo množstvo Európanov so zdravotným postihnutím, no aj ľudí bez postihnutia, ktorí sú rodičmi, priateľmi partnermi či pracovníkmi organizácií pracujúcich s ľuďmi so zdravotným postihnutím i pre nich.

utorok, 14. január 2020, 08:37

Dôchodková hodnota na rok 2020

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, ktorá je 13,6361 eura.

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu.

Dňa 5. decembra 2019 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorou sa výrazne rozšírili možnosti poskytovania ošetrovného. Tieto ustanovenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Prijatá úprava poskytovania ošetrovného predstavuje novú koncepciu zabezpečenia starostlivosti o chorého príbuzného v jeho domácom prostredí, v rámci ktorej sa zavádza inštitút osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby a súvisiaca nová kategória dávky ošetrovné, ktorá je poskytovaná zo sociálneho poistenia poistencovi, ktorý chorého príbuzného osobne a celodenne ošetruje.

utorok, 14. január 2020, 08:36

Ako sa vypočíta minimálny dôchodok

V dňoch 17. októbra a 5. decembra 2019 schválila Národná rada SR novely zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, ktorými sa zásadným spôsobom mení spôsob výpočtu základnej výmery minimálneho dôchodku.

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa suma základnej výmery minimálneho dôchodku bude odvodzovať od sumy priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR.

Strana 1 z 169