Super User

Super User

 

 

United Response, národná charita zaoberajúca sa zdravotným postihnutím, vytvorila nový prostriedok, vďaka ktorému sa demokratický proces sprístupnil tisícom ľudí s mentálnym postihnutím v Anglicku.

Výskum, ktorý realizovala United Response ukázal, že 80% ľudí s mentálnym postihnutím, ktorým charita pomáha, patrí k registrovaným voličom, oproti 16%, ktoré participovali na minulých voľbách.

nedeľa, 31. máj 2009, 13:53

Stoličky pre nepočujúcich

Čo si pomyslíte, keď vám niekto povie, že existuje možnosť zúčastniť sa koncertu pre nepočujúcich? Prvé čo vás napadne je predstava, že je to „hudba“ budúcnosti? Tak my vás teraz vyvedieme z omylu.
Aj Vám sa stáva, že vo svojej peňaženke máte neuveriteľné množstvo všakovakých plastových kariet? Nájdu sa tam kreditné karty, karty na zľavy od rôznych obchodníkov, občiansky preukaz, preukaz z knižnice a množstvo iných podobných kariet. Samozrejme všetky vyrobené z plastu a všetky rovnakej veľkosti. Niekedy máte problém narýchlo sa v nich zorientovať a vybrať tú správnu, ktorú v danom momente potrebujete. Predstavili ste si už niekedy, aký problém to môže spôsobiť ľuďom s poruchami zraku?
nedeľa, 31. máj 2009, 13:45

Krst novej knihy

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR , Inštitút edukológie a sociálnej práce FF PU, Univerzitná knižnica PU a autorky publikácie Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím – vybrané aspekty, Lýdia Brichtová a Kvetoslava Repková uskutočnili dňa 16. apríla 2009 v univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove krst novej publikácie. Krst bol spojený s predajom a autogramiádou.
nedeľa, 31. máj 2009, 13:42

PREČO ísť 6.júna 2009 voliť ?

Dňa 6. apríla 2009 zorganizovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR stretnutie s poslancom Európskeho parlamentu MUDr. Miroslavom Mikolášikom, členom DISABILITY INTERGROUP pôsobiacej v Európskom parlamente. MUDR. Mikolášik je jedným zo 14 poslancov, ktorí boli v šiestom volebnom období v roku 2004 zvolení za SR do Európskeho parlamentu.
Podľa zákona o organizáciách ľudí so zdravotným postihnutím sa môžu reprezentatívne a iné OOZP združovať v Národnej rade organizácií  občanov so zdravotným postihnutím, ktorá je založená na základe dohody uzatvorenej medzi OOZP, ktorá stanovuje úlohy Národnej rady a vzťahy medzi členskými OOZP. Táto dohoda sa predkladá ministerstvu zodpovednému za ochranu osôb so zdravotným postihnutím.

Hnutie zdravotného postihnutia ako záujmové združenie osôb s podobným druhom zdravotného postihnutia má v Slovinsku storočnú tradíciu. Prvé organizácie nevidiacich a nepočujúcich boli založené v období okolo prvej svetovej vojny, a za nimi nasledovali organizácie vojnových veteránov a pracovníkov so zdravotným postihnutím. Väčšina organizácií občanov so zdravotným postihnutím (OOZP) v Slovinsku bola založená v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia, teda v bývalej Juhoslávii, kedy bolo všetkým OOZP dovolené spájať sa tiež s obdobnými združeniami na európskej úrovni. Toto malo výrazný pozitívny vplyv na prípravu kvalitných programov a ich praktickú realizáciu.

Je veľkou cťou pre slovinských občanov so zdravotným postihnutím, že Slovinská republika bola jedným z prvých európskych štátov, ktoré ratifikovali Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a Doplnkový protokol v apríli 2008.
3. apríla hlasoval Európsky parlament pre kľúčovú antidiskriminačnú smernicu o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Hnutie zdravotného postihnutia víta taký silný signál, ktorý vyslal EP smerom k členským štátom EU - aby prijali legislatívu týkajúcu sa rovnakého zaobchádzania.
nedeľa, 31. máj 2009, 13:13

Inštitúcie Európskej únie

Európska únia má tri hlavné inštitúcie.