Super User

Super User

Ak si myslíte, že muži a ženy by mali mať rovnaké zastúpenie v inštitúciách Európskej únie, môžete tomu pomôcť aj tak, že podpíšete petíciu organizovanú Európskou ženskou lobby. Stačí, keď kliknete na nasledovný odkaz: http://www.womenlobby.org/site/form_3.asp a vyplníte svoje meno. Kampaňou 50/50 Žiadna moderná európska demokracia bez rodovej rovnosti sa Európska ženská lobby snaží dosiahnuť lepšie zastúpenie žien v procese politických rozhodnutí na európskej úrovni. Čítajte viac na http://5050campaign.files.wordpress.com/2008/09/ewl-call-for-action_slovakian.pdf .

IDDC, Medzinárodné spoločenstvo zdravotného postihnutia a vývoja zahájilo kampaň týkajúcu sa Európskych parlamentných volieb „Stojím za právami ľudí s postihnutím v Európe a Zámorí“, ktorá sa zameriava na informovanie o právach ľudí s postihnutím v rozvojových krajinách medzi Európskymi členmi parlamentu a kandidátmi. 

piatok, 13. marec 2009, 14:54

2009 Európske voľby

Členka ženského výboru EDF sa stretla s viceprezidentkou Európskej komisie Margot Wahlström.

piatok, 13. marec 2009, 14:53

Konferencia ALL INCLUSIVE – Dohovor OSN

Nemecko

Témou konferencie „All inclusive“ – Dohovor OSN a rovnaké politické práva pre ľudí s postihnutím boli rovnaké príležitosti pre ľudí s postihnutím a bez postihnutia. 100 účastníkov konferencie diskutovalo o procese tvorby ľudských práv a slobôd pre ľudí s postihnutím. Impulzom pre diskusiu bol Dohovor OSN o právach ľudí s postihnutím, ktorý nemecký parlament ratifikoval v decembri 2008. Vstúpi do platnosti v marci 2009.

Písomné vyhlásenie je text s rozsahom do 200 slov vo veci, ktorá patrí do rámca činností Európskej únie. Písomné vyhlásenie je vytlačené vo všetkých úradných jazykoch, rozdelené a zapísané v registri. Európski poslanci môžu prostredníctvom písomných vyhlásení uviesť alebo obnoviť rozpravu na tému, ktorá patrí do právomocí Únie.

  • Ľudia so zdravotným postihnutím nie sú malou menšinou - je nás viac než 50 miliónov, čo predstavuje viac než 15 % celkového obyvateľstva EÚ.

Chcete sa dozvedieť viac o krajinách EÚ? Chcete ako občan EÚ poznať svoje práva a možnosti ich využitia v jednotlivých členských krajinách? Služba poskytovaná prostredníctvom kontaktného centra EUROPE DIRECT vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky. Ponúka informácie o najrôznejších druhoch tém týkajúcich sa EÚ. Môže poskytnúť priame odpovede na všeobecné otázky a v prípade podrobnejších otázok vás presmeruje na najlepší zdroj informácií a odporúčaní na úrovni EÚ, ako aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Ak ešte stále váhate a zvažujete, či sa Európskych parlamentných volieb zúčastniť, skúste si pozrieť dôvody, prečo by vaše rozhodnutie malo znieť: Zúčastniť sa.

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) v manifeste, ktorý vydalo k Európskym voľbám v roku 2009 apeluje na kandidátov do Európskeho parlamentu, aby uvedené požiadavky zapracovali do svojej politickej kampane a zobrali ich do úvahy v budúcom postavení poslanca Európskeho parlamentu. Manifest uvádza:

Nasledujúce voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v júni 2009. Po prvýkrát sa na voľbách do Európskeho parlamentu, v ktorých bude zvolených 736 členov Európskeho parlamentu, zúčastnia Bulharsko a Rumunsko.Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie a jeho úlohou je zastupovať 515 miliónov obyvateľov EÚ.