Super User

Super User

VÝZVA K AKCII: VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU A PRÁVO OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM VOLIŤ

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v celej Európe v júni 2009, na Slovensku 6. júna 2009. My, predstavitelia hnutia osôb so zdravotným postihnutím, potrebujeme zabezpečiť, aby bol volebný proces plne prístupný pre všetky ženy a všetkých mužov so zdravotným postihnutím. Musí byť zaručené, aby ľudia so zdravotným postihnutím mali prístup k predvolebnej kampani politických strán a prístup k informáciám o volebnom procese. Musí byť tiež zabezpečené, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím mohli zaregistrovať ako voliči, aby mohli voliť v tajných voľbách a aby mohli byť volení.

Európsky parlament je tu na to, aby zastupoval hlas VŠETKÝCH občanov EÚ a je jediným priamo voleným orgánom Európskej únie. Členovia Európskeho parlamentu a hlasy viac ako 50 miliónov občanov so zdravotným postihnutím, ich rodín a priateľov môžu privodiť takú zmenu, že ľudia so zdravotným postihnutím budú môcť v plnom rozsahu využívať svoje občianske, sociálne, ekonomické a politické práva.

My, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR spolu s Európskym fórom zdravotného postihnutia ako reprezentatívnou organizáciou osôb so zdravotným postihnutím na úrovni EÚ, Vás vyzývame, aby ste pomohli zvýšiť počuteľnosť hlasu ľudí so zdravotným postihnutím v Európskych voľbách. Ako môžete prispieť k dosiahnutiu pozitívnej zmeny v týchto voľbách?


Predovšetkým Vás vyzývame, aby ste prijali potrebné opatrenia, ktoré by nielen informovali ľudí so zdravotným postihnutím o dôležitosti európskych volieb, o ich práve voliť, o dôležitosti ich hlasu a o dopade, ktorý môže mať ich hlas na rozhodnutia na úrovni EÚ ovplyvňujúce ich život, ale tiež také, ktoré by ich povzbudili k uplatneniu svojho základného práva voliť.

Potrebujeme vedieť či volebné orgány pripravili a pri voľbách umožnili uplatniť opatrenia zabezpečujúce pre všetkých občanov slobodný a rovný prístup k volebnému systému. Zvlášť odporúčame overiť, či je zabezpečená prístupnosť volebných priestorov pre osoby s obmedzenou mobilitou čo sa prejavilo ako problém pri tohtoročných prezidentských voľbách a čo označila za vážny problém aj Ústredná volebná komisia i ZMOS,  a poukázali na fakt, že jeho riešenie je povinnosťou i v kompetencii starostov zodpovedných za výber volebných miestností. Volebný zákon definuje opatrenia a práva, ktoré uľahčujú a umožňujú vykonať voľby aj ľuďom so zdravotným postihnutím, chorým a iným spôsobom znevýhodneným občanom uvedené v priloženom dokumente. Informujte o nich Vašich členov ako aj iných občanov, ktorým by ich uplatnenie zvýšilo prístupnosť volebného procesu. Ak máte dôvod predpokladať, že by mohlo dôjsť k akémukoľvek obmedzeniu uplatnenia volebného práva osôb so zdravotným postihnutím alebo ak k nemu skutočne došlo, kontaktujte príslušné volebné a samosprávne orgány. Privítame spätnú väzbu o dobrých alebo zlých skúsenostiach ľudí so zdravotným postihnutím pri snahe o účasť na volebnom procese do Európskeho parlamentu, ktorá pomôže pri odstraňovaní diskriminačných prvkov  volebného procesu.

Európske fórum zdravotného postihnutia vydalo manifest k Európskym voľbám, ktorý obsahuje najdôležitejších 10 požiadaviek hnutia zdravotného postihnutia smerovaných k budúcim členom Európskeho parlamentu, vďaka ktorým by sa diskriminácia na základe zdravotného postihnutia stala minulosťou.

Tento manifest, ako aj ďalšie užitočné informácie a materiály, ktoré by mali podporiť Vaše kroky, sú k dispozícii na webovej stránke NROZP v SR, www.nrozp.sk, ako aj na osobitnej webovej stránke EDF venovanej voľbám do Európskeho parlamentu: www.disabilityvotescount.eu

Neváhajte nás kontaktovať s cieľom zaručiť kvalitu a efektívnosť realizovaných opatrení.
Tešíme sa na Vašu odpoveď.

S pozdravom,

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR

V Európe žije veľa ľudí s postihnutím. Viac ako 50 miliónov. Mnohí z nás sa zúčastnia Európskych volieb v Júni 2009. Preto žiadame kandidátov, aby nás počúvali a zobrali do úvahy naše požiadavky počas volebnej kampane. Tiež žiadame kandidátov, aby tieto požiadavky zobrali do úvahy, keď budú zvolení za členov Európskeho parlamentu.Tu je našich 10 požiadaviek.

Ak si myslíte, že muži a ženy by mali mať rovnaké zastúpenie v inštitúciách Európskej únie, môžete tomu pomôcť aj tak, že podpíšete petíciu organizovanú Európskou ženskou lobby. Stačí, keď kliknete na nasledovný odkaz: http://www.womenlobby.org/site/form_3.asp a vyplníte svoje meno. Kampaňou 50/50 Žiadna moderná európska demokracia bez rodovej rovnosti sa Európska ženská lobby snaží dosiahnuť lepšie zastúpenie žien v procese politických rozhodnutí na európskej úrovni. Čítajte viac na http://5050campaign.files.wordpress.com/2008/09/ewl-call-for-action_slovakian.pdf .

IDDC, Medzinárodné spoločenstvo zdravotného postihnutia a vývoja zahájilo kampaň týkajúcu sa Európskych parlamentných volieb „Stojím za právami ľudí s postihnutím v Európe a Zámorí“, ktorá sa zameriava na informovanie o právach ľudí s postihnutím v rozvojových krajinách medzi Európskymi členmi parlamentu a kandidátmi. 

piatok, 13. marec 2009, 14:54

2009 Európske voľby

Členka ženského výboru EDF sa stretla s viceprezidentkou Európskej komisie Margot Wahlström.

piatok, 13. marec 2009, 14:53

Konferencia ALL INCLUSIVE – Dohovor OSN

Nemecko

Témou konferencie „All inclusive“ – Dohovor OSN a rovnaké politické práva pre ľudí s postihnutím boli rovnaké príležitosti pre ľudí s postihnutím a bez postihnutia. 100 účastníkov konferencie diskutovalo o procese tvorby ľudských práv a slobôd pre ľudí s postihnutím. Impulzom pre diskusiu bol Dohovor OSN o právach ľudí s postihnutím, ktorý nemecký parlament ratifikoval v decembri 2008. Vstúpi do platnosti v marci 2009.

Písomné vyhlásenie je text s rozsahom do 200 slov vo veci, ktorá patrí do rámca činností Európskej únie. Písomné vyhlásenie je vytlačené vo všetkých úradných jazykoch, rozdelené a zapísané v registri. Európski poslanci môžu prostredníctvom písomných vyhlásení uviesť alebo obnoviť rozpravu na tému, ktorá patrí do právomocí Únie.

  • Ľudia so zdravotným postihnutím nie sú malou menšinou - je nás viac než 50 miliónov, čo predstavuje viac než 15 % celkového obyvateľstva EÚ.

Chcete sa dozvedieť viac o krajinách EÚ? Chcete ako občan EÚ poznať svoje práva a možnosti ich využitia v jednotlivých členských krajinách? Služba poskytovaná prostredníctvom kontaktného centra EUROPE DIRECT vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky. Ponúka informácie o najrôznejších druhoch tém týkajúcich sa EÚ. Môže poskytnúť priame odpovede na všeobecné otázky a v prípade podrobnejších otázok vás presmeruje na najlepší zdroj informácií a odporúčaní na úrovni EÚ, ako aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Ak ešte stále váhate a zvažujete, či sa Európskych parlamentných volieb zúčastniť, skúste si pozrieť dôvody, prečo by vaše rozhodnutie malo znieť: Zúčastniť sa.