Super User

Super User

Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF) v manifeste, ktorý vydalo k Európskym voľbám v roku 2009 apeluje na kandidátov do Európskeho parlamentu, aby uvedené požiadavky zapracovali do svojej politickej kampane a zobrali ich do úvahy v budúcom postavení poslanca Európskeho parlamentu. Manifest uvádza:

Nasledujúce voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v júni 2009. Po prvýkrát sa na voľbách do Európskeho parlamentu, v ktorých bude zvolených 736 členov Európskeho parlamentu, zúčastnia Bulharsko a Rumunsko.Európsky parlament je jediný priamo volený orgán Európskej únie a jeho úlohou je zastupovať 515 miliónov obyvateľov EÚ.

„Európa bez bariér znamená tiež oslobodenie od fyzických bariér a bariér v postojoch“

„Vláda Českej republiky ratifikuje Dohovor OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím v najbližších mesiacoch“, povedal minister vlády ČR a predseda legislatívneho výboru Pavel Svoboda, keď oslovoval predstaviteľov hnutia zdravotného postihnutia z 27 krajín EÚ.

Praha, 1 Marec 2009- oficiálny príhovor ministra ČR Pavla Svobodu bol určený členom predstavenstva Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF), organizácii zastupujúcej 50 miliónov ľudí s postihnutím v Európe, ktorej stretnutie sa konalo cez víkend na prelome februára a marca v Prahe.

utorok, 03. marec 2009, 14:25

MANIFEST K EURÓPSKYM VOĽBÁM V ROKU 2009

NIČ, ČO SA TÝKA ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM, BEZ ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Našich 10 najdôležitejších požiadaviek, ktoré by diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia zmenili na minulosť

Európske fórum zdravotného postihnutia (European Disability Forum, EDF), zastupujúce viac ako 50 miliónov občanov Európskej únie so zdravotným postihnutím, vydalo Manifest k európskym voľbám v roku 2009, ktorý obsahuje 10 požiadaviek, ktoré by diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia zmenili na minulosť. Ide o 10 najvyšších priorít previazaných s požiadavkami vyjadrenými v kampani „1million4disability“ (http://www.1million4disability.eu/), ktorú podporilo viac než 1 300 000 občanov.

piatok, 13. marec 2009, 14:23

Európske voľby 2009

6. júna 2009 sa uskutočnia na Slovensku už po druhýkrát voľby do Európskeho parlamentu. Budeme mať možnosť zvoliť si v nich 13 poslancov Európskeho parlamentu.

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých 5 rokov a vo všetkých krajinách EÚ prebiehajú v jednom týždni, tento rok to bude medzi 4.-7. júnom. Hlasovanie je všeobecné, tajné a platí pri ňom zásada rovnosti. Spolu si budú občania celej EÚ voliť svojich 736 zástupcov.

piatok, 13. marec 2009, 14:12

Úvodník

Európske parlamentné voľby 2009

6. júna budeme voliť poslancov do európskeho parlamentu. Základom politiky NROZP je jej politická nezávislosť. Pri riešení problémov ľudí so zdravotným  postihnutím musíme spolupracovať s každým politickým vedením. Preto ani teraz nebudeme odporúčať konkrétnych kandidátov a ani konkrétnu politickú stranu. Pokúsime sa však sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím čo najviac informácií, aby si mohli vytvoriť vlastný a čo najobjektívnejší názor a ten potom uplatniť vo voľbách.

Výbor ministrov podľa článku 15.b Štatútu Rady Európy

vzhľadom na úsilie Rady Európy o dosiahnutie väčšej súdržnosti medzi jej členmi a na to, že tento cieľ možno dosiahnuť prijatím spoločných pravidiel;

vedomý si neodmysliteľného prínosu mimovládnych organizácií pre vývoj a realizáciu demokracie a ľudských práv hlavne cez zvyšovanie spoločenského vedomia, účasť na verejnom živote a zabezpečovanie transparentnosti a zodpovednosti verejných inštitúcií ako aj významného prispievania mimovládnych organizácii ku kultúrnemu životu a spoločenskej prosperite; 

utorok, 10. marec 2009, 10:07

Dobré, zlé skúsenosti.....

Tentokrát necháme prehovoriť obrázky.

Zvyčajne sú kúpeľne určené ľuďom s postihnutím dostupné, majú viac miesta, zábradlie. Nasledovný obrázok ukazuje, ako rôzne sa môže tento priestor využiť.....

Dublinská televízia v súčasnosti pripravuje nový televízny seriál nazvaný „Neviditeľní“. Ide o dokumentárny seriál zložený zo štyroch častí, zameraný na zdravotné postihnutie.

Vo Fínsku bol ukončený vládny návrh zákona pre viacnásobne postihnutých ľudí, ktorý navrhol Fínsky minister zdravotníctva a sociálnych vecí Paulo Risikko v spolupráci s Fínskym fórom zdravotného postihnutia. Podľa tohto návrhu ľudia s viacnásobným postihnutím, vyžadujúci neustálu a opakovanú osobnú asistenciu pri vykonávaní každodenných aktivít, rovnako v zamestnaní alebo škole majú právo na osobnú asistenciu.