Super User

Super User

nedeľa, 21. december 2008, 18:48

V siedmom nebi

Spracovala: Katarína Šelestiaková

Pod pojmom oddych si každý predstaví niečo iné. Niekto sa nevie dočkať, kedy po namáhavom dni konečne pohladká svoju posteľ a pozrie si telku, prípadne si prečíta knihu. Iný zase povymetá obchody s kamarátmi, prípadne s nimi pôjde na kávu. Dokonca poznám ľudí, ktorí v rámci oddychu navaria a napečú pre celú rodinu. Ale sú aj takí, ktorí sa venujú rôznym športom a koníčkom. A nie je nič lepšie, ako keď sa ľudia, ktorí sú zapálení pre rovnakú vec stretnú a robia ju spolu. V Anglicku to ľuďom s postihnutím umožňuje športový klub, ktorý poskytuje široké možnosti voľnočasových aktivít.

nedeľa, 21. december 2008, 18:46

Evakuačný plán

Spracovala: Katarína Šelestiaková 

Nedávno som len tak surfovala po internete a našla som niečo, čo mi vyrazilo dych. Poznáte ten pocit, keď sa iba tak rozhliadate okolo a zrazu, po pár sekundách (keď sa vám rozjasní pomyselná žiarovka nad hlavou), sa pohľadom (a kolieskom na myške) vrátite späť, aby ste sa uistili, či to, čo ste zazreli, nebol len výplod vašej fantázie. Mne sa presne toto stalo. Zdalo sa mi, že som videla príručku na tvorbu evakuačného plánu pre ľudí s postihnutím. Rozumiete? Niekto si dal tú námahu, že vypracoval špeciálnu príručku na tvorbu evakuačného plánu zahŕňajúceho aj potreby zamestnancov s postihnutím. Na Slovensku som sa doteraz nestretla s tým, že by si niektorý zamestnávateľ dal takú námahu.. Že by mal vytvorený evakuačný plán, ktorý v prípade nebezpečenstva pamätá aj na tých zraniteľnejších. Česť výnimkám (ak nejaké sú).

nedeľa, 21. december 2008, 18:43

Raná starostlivosť o deti

Spracovala: Katarína Šelestiaková

V dňoch 14. a 15. októbra sa v Bratislave uskutočnila I. medzinárodná špeciálno-pedagogická konferencia „Tímová spolupráca v komplexnej starostlivosti o dieťa s postihnutím raného veku“.

Konferencia sa uskutočnila pod záštitou manželky prezidenta Slovenskej republiky, pani Silvie Gašparovičovej. Na konferencii vystúpili odborníci zo Slovenska, ako aj zahraniční hostia. Diskutovalo sa o potrebe medzirezortnej spolupráce, o prevencii, včasnej diagnostike. Prezentovali sa tiež výsledky výskumu realizovaného v Nemecku – vplyv novorodeneckého skríningu na rečový vývin detí so sluchovým postihnutím. Rozprávalo sa aj o názoroch a postojoch rodičov u nás aj v zahraničí na otázky včasnej identifikácie detí s vývinovými ťažkosťami. Predložili sa možnosti psychológie a psychoneurológie pri ranej intervencii voči deťom s postihnutiami a narušeniami a zdôraznila sa potreba interakcie matky a dieťaťa s postihnutím, ktorá by mala byť neoddeliteľnou súčasťou ranej starostlivosti o rodinu. Spomenuté tiež boli rôzne fázy, ktorými prechádzajú rodičia pri určení diagnózy postihnutia u svojho dieťaťa, ako aj faktory ovplyvňujúce súdržnosť rodiny. 

nedeľa, 21. december 2008, 18:41

Rozprávky z Črpáka

Viera Králiková

„Chceli sme si vyskúšať scénické čítanie a začali sme premýšľať nad tým pre koho a ako by to bolo najlepšie.“ Takto spomína Michal na začiatky Črpáka    partiu kamarátov, ktorých nadchlo toto dramatizované čítanie rozprávok . Každá postava v rozprávke má teda svoj vlastný hlas (ktorý zväčša narozpráva vždy iný herec  alebo  jeden, ale so zmeneným hlasom. Rozprávka je doplnená o rôzne zvukové efekty, aby bola čo najvernejšia a pútavá. Ich publikom sú deti zo Základnej školy internátnej pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave (ZSISN).  Trocha viac nám o tomto voľnočasovom projekte povedal koordinátor Črpáka Michal Knopp.

nedeľa, 21. december 2008, 18:39

Ako každá iná mama

Ingríd Brečová

Materstvo si užívam ako každá mama. Som ženou s reumatickým ochorením, som si vedomá svojich obmedzení, ale nikdy som neľutovala, že som sa rozhodla byť matkou. Urobím všetko preto, aby môj syn nikdy nepovedal: „ ja nemôžem ísť tam, nebol som, nemám ...“, len preto, že má mamu s reumatickým ochorením. To jednoducho nemôžem dopustiť.

Ingríd Brečová

Dnes som 38 ročnou šťastnou mamou štvorročného syna Jakubka - Lea, a zároveň som pacientkou s juvenilnou idiopatickou artritídou, ktorú mám od detstva. Rada vás oboznámim so svojím príbehom a podelím sa o skúsenosť s ochorením. Vlastne je to pohľad mňa ako pacienta a pohľad mojej mamy, ktorá má choré dieťa.

nedeľa, 21. december 2008, 18:34

Neformálne umelecké vzdelávanie

Lívia Kalmárová

Občianske združenie ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže

Košice

V živote mentálne postihnutých ľudí je ešte stále mnoho prekážok v rozvíjaní ich schopností, talentu a nadania. Aj keď sme mnohí presvedčení, že veľká väčšina ľudí s mentálnym postihnutím  je talentovaná a schopná tvoriť,  nevieme im  často ponúknuť adekvátne podmienky na umelecké vzdelávanie. Veľa sa diskutuje o integrácii znevýhodnených detí do základných škôl, ale si často neuvedomujeme, že základné umelecké vzdelávanie je v súčasných školských podmienkach  na periférii záujmu zainteresovaných. Je to veľká škoda, lebo máme  mnoho dôkazov, že práve tieto  hendikepované deti sa dokážu s neobyčajnou usilovnosťou naučiť spievať, hrať na rôznych hudobných nástrojoch, kresliť, maľovať, hrať divadlo, tancovať a keď sa im venuje patričná pozornosť, dosahujú výnimočné výsledky. Umelecké aktivity a prezentáciu týchto detí verejnosť obyčajne prijíma s uznaním a  veľkým rešpektom, čo môže výrazne kvalitatívne ovplyvniť ich socializáciu a následnú integráciu do intaktnej spoločnosti.

Autorky: Mgr. Henrieta Hajdeckerová, Mgr. Janka Šarišská

Hluchoslepota je kombinované postihnutie zraku a sluchu. Poškodené sú dva najdôležitejšie zmysly, ktoré človek potrebuje na to, aby poznával živý a neživý svet okolo seba, aby sa naučil komunikovať, získavať vedomosti a zručnosti, ktoré robia človeka človekom. Hluchoslepé deti ich získavajú veľmi ťažko a pomaly s obrovskou trpezlivosťou odborníkov, rodičov a všetkých, ktorí pracujú a s nimi žijú. Hluchoslepé dieťa je ako dom bez okien a úlohou všetkých, ktorí sa podieľajú na jeho rozvoji, je urobiť okná na tomto dome, aby sme priniesli svetlo do jeho vnútra.

Spracovala: Mgr. Ľudmila Hrčková

Každodenný život ľudí s reumatickými chorobami je sprevádzaný bolesťou a bojom o každý pohyb. Bolesti a deformácie kĺbov im spôsobujú problémy pri bežných činnostiach,  ako je denná hygiena, obliekanie, otváranie fliaš či uchopenie predmetu.

Iniciatíva B Me (byť samým sebou a byť zároveň mnou) je medzinárodná výzva, ktorá vznikla pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu práve z toho dôvodu, aby širokej verejnosti priblížila bolesti a ťažkosti a vyvrátila mnohé zakorenené predstavy o ľuďoch s reumatoidnou artritídou a inými reumatickými chorobami.

V porovnaní s inými dietetickými ochoreniami (napr. diabetes) sa v spoločnosti o problematike celiakie veľmi málo hovorí. Informovanosť o celiakií je veľmi nízka až takmer žiadna. Keď sa zameriame na oblasť verejného stravovania zistíme, že vedomosti pracovníkov týchto zariadení (tak vedúcich stravovní ako aj kuchárov) o bezlepkovej diéte sú minimálne a stravovňa nie je schopná poskytnúť stravníkovi zaručenú bezlepkovú stravu. Stále väčšia skupina ľudí sa tak dostáva do situácie, že nie je schopná sa stravovať mimo domu. Pri dnešnom tempe života  sú celiatici odkázaní buď na suchú stravu, alebo na raňajky a večere doma.