Super User

Super User

piatok, 19. december 2008, 12:10

Pár slov na záver

Katarína Šelestiaková

Pri príprave týchto článkov som sa dozvedela veľa nových informácií. Našla som podnety, ktoré ma prinútili spomaliť a zamyslieť sa. Je až zarážajúce, koľko je okolo nás situácií a okolností, ktoré by si nielenže  povšimnutie zaslúžili , ale mnohé z nich po ňom priam kričia.

piatok, 19. december 2008, 12:08

Litva

Preložila a spracovala: Katarína Šelestiaková

Litva, rovnako ako iné krajiny, nedokáže uviesť presný počet žien s postihnutím, preto sa zvyčajne diskutuje o dvoch rozdielnych, ale veľmi blízkych formách diskriminácie: diskriminácie z dôvodu postihnutia a diskriminácie z dôvodu pohlavia. Situácia žien s postihnutím v Litve je stále ovplyvnená historickými faktami: viac ako 50 rokov bola Litva okupovaná Ruskom. V duchu tejto ideológie sa nikto nestaral o problémy žien s postihnutím. Tento prístup pretrváva do dnešných dní.

piatok, 19. december 2008, 12:07

Situácia v Taliansku

Preložila a spracovala: Katarína Šelestiaková

Pohlavie a postihnutie sú dve dimenzie, ktoré sú veľmi zriedka spájané so súčasnou realitou. Dvojitá diskriminácia, ktorou trpia ženy s postihnutím (diskriminácia z dôvodu pohlavia a z dôvodu postihnutia) je evidentná, ale ťažko preukázateľná, lebo tieto ženy sa nevedia obhájiť, alebo pomenovať skutočnosť. Ženy s postihnutím žijú v ťažkých podmienkach, lebo sa často stáva, že ich diskriminácia zostáva nerozpoznaná.

piatok, 19. december 2008, 12:05

Situácia žien s postihnutím v Bulharsku

Preložila a spracovala: Katarína Šelestiaková

Aj v Bulharsku je zviditeľňovanie problému dievčat a žien s postihnutím iba na začiatku. Neexistuje dostatok štatistík o presnom počte žien s postihnutím v tejto krajine. V roku 2005 Národný Štatistický Inštitút  vydal prvú štatistiku o ľuďoch s postihnutím, avšak údaje neboli presné a postačujúce.

piatok, 19. december 2008, 12:04

Ženy so ZP verzus muži so ZP

Spracovala: Katarína Šelestiaková

Často sa stáva, že v problematike postihnutia sa namiesto termínu muži alebo ženy používa termín „osoby“ so zdravotným postihnutím (osoby so ZP). Z toho vyplýva, že to, čo spoločnosť vníma, je postihnutie, a nie fakt, že môže ísť o ženu alebo muža s postihnutím (Maria Nyman in: Recognising the Rights of Girls and Women with Disabilities, 2008).

piatok, 19. december 2008, 12:01

Názov nepovie vždy všetko

Viera Králiková

Čo je to za názov? Čo by sa asi malo podľa názvu diať na Filmparáde Chlabandov – integračnej víkendovke?
Mali by sa pozerať filmy alebo aspoň natáčať.
Chlabandov – to ani nie je na mape!
Kto sa má kam integrovať a čo to vlastne znamená?
Víkedovka? Veď to má trvať 4 dni a víkend má predsa len 2.
piatok, 19. december 2008, 11:59

Ak môžme, oddychujme aktívne

Rastislav Kurilák

Jednou z obľúbených tém rozhovorov nielen mladých ľudí so zdravotným postihnutím je trávenie voľného času, či už po škole, práci alebo počas dovoleniek a víkendov. Môžeme ho využiť rôzne a to buď pasívne alebo aktívne. Samozrejme naše možnosti sú limitované zdravotným stavom, exteriérovými bariérami, no často nielen predsudkami verejnosti, ale i v nás. Kto môže a chce prekonať tieto prekážky a zvolí si okrem sledovania televízie, surfovania na internete a iných domácich aktivitách aj niečo iné, ponúkajú sa mu ďalšie možnosti. V mestách je ich paleta oveľa širšia ako na dedinách. Máme viac alternatív, od prechádzok mestom, posedenia s priateľmi v kaviarňach, cukrárňach a inde, cez relax v kinách veľkých zábavných centier, ktoré sú bez bariér, cestovanie, kultúrne vyžitie na divadelných predstaveniach, účasť na hudobných festivaloch, výstavách, športových podujatiach, rekondičných pobytoch a podobne. Komu nechýba odvaha, môže skúsiť adrenalínové športy, ktoré vyplavia prebytočný stres. Pretože eufória zo zdolania prekážok a samých seba sa nedá ničím nahradiť. 

piatok, 19. december 2008, 11:55

Karaoke Dance Show

Viera Králiková

Divadlo Teatro Wustenrot sa zasa raz premenilo na arénu zábavy, tanca a spevu. Tentoraz ale stoličky z hľadiska takmer zmizli a na pódiu neboli divadelné rekvizity. Trónil tam DJ, ktorý určoval rytmus noci a  premietal šialené projekcie s textom práve hranej hudby.

piatok, 19. december 2008, 11:54

Prvé stretnutie so stómiou.

Repová Hilda  ILCO klub Trnava

Pred viac ako polstoročím v roku 1950, môj starý otec ťažko ochorel, podstúpil šesť operácií. Postupne bol operovaný v Bratislave, Nitre, Nových Zámkoch. Jeho zdravotný stav sa však  nezlepšoval, a preto už ako štyridsaťsedemročný sa stal colostomikom. V tom čase  som nebola ešte na svete, až o pár rôčkov neskôr. Starý otec žil so stómiou (vývodom z čreva) sedemnásť rokov. Keď som mala dvanásť rokov, chodila som do Bratislavy a Nitry, vyberať zdravotné pomôcky do lekárne, v tej dobe to boli obyčajné igelitové sáčky, opasok, gumenná  fľaša. Chorobu starého otca som si vtedy ešte neuvedomovala, ťažko sa s ním komunikovalo, nakoľko bol hluchonemý. Čas letel, priletel rok 1978, keď aj moja stará mama sa stala colostomičkou. Keďže stará mama bývala u syna ( môj ho strýca), a mala i veľmi slabý zrak, ktorý  jej  nedovoľoval  samostatne sa pohybovať, a ja som v tom  čase mala malé deti, preto našich stretnutí bolo menej.

piatok, 19. december 2008, 11:52

Neformálne umelecké vzdelávanie

Lívia Kalmárová

V živote mentálne postihnutých ľudí je ešte stále mnoho prekážok v rozvíjaní ich schopností, talentu a nadania. Aj keď sme mnohí presvedčení, že veľká väčšina ľudí s mentálnym postihnutím  je talentovaná a schopná tvoriť,  nevieme im  často ponúknuť adekvátne podmienky na umelecké vzdelávanie. Veľa sa diskutuje o integrácii znevýhodnených detí do základných škôl, ale si často neuvedomujeme, že základné umelecké vzdelávanie je v súčasných školských podmienkach  na periférii záujmu zainteresovaných. Je to veľká škoda, lebo máme  mnoho dôkazov, že práve tieto  hendikepované deti sa dokážu s neobyčajnou usilovnosťou naučiť spievať, hrať na rôznych hudobných nástrojoch, kresliť, maľovať, hrať divadlo, tancovať a keď sa im venuje patričná pozornosť, dosahujú výnimočné výsledky. Umelecké aktivity a prezentáciu týchto detí verejnosť obyčajne prijíma s uznaním a  veľkým rešpektom, čo môže výrazne kvalitatívne ovplyvniť ich socializáciu a následnú integráciu do intaktnej spoločnosti.