Úvodník 1/2 2013

Rate this item
(0 hlasov)

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

ústrednou témou prvého dvojčísla roku 2013 je zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím a to z dvoch dôvodov – prvým je novela zákona o službách zamestnanosti a druhým množstvo príkladov dobrej praxe získaných zo zahraničia.
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR v spolupráci s ďalšími dotknutými organizáciami aktívne pôsobila v procese pripomienkovania a schvaľovania novely zákona. Absolvovali sme množstvo náročných rokovaní, na ktoré bolo potrebné vyzbrojiť sa argumentmi z praxe, výpočtami, ale aj znalosťami legislatívy Európskej únie v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Aj keď nie sme úplne spokojní s dosiahnutým, predsa len došlo k posunu k lepšiemu oproti pôvodnému návrhu novely.  Zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny máme prísľub rokovať o tom, čo zákon v praxi prinesie. Veríme, že tak ako ste nám pomáhali pri získavaní argumentov z praxe, budete nás informovať aj naďalej.

Prinášame príklady  dobrej praxe v oblasti vzdelávania a zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Veď učiť sa od druhých je vždy lacnejšie ako na vlastných chybách. Našu www.nrozp.sk sme rozšírili o ponuku www.dielne.sk v spolupráci s internetovým portálom Profesia. Ak máte chránenú dielňu môžete sa zaregistrovať, firmy môžu získať informácie o náhradnom plnení a takisto si náhradné plnenie aj zabezpečiť. Osoby so ZP si môžu cez stránku hľadať prácu. Viac info priamo na stránke.

Počas bratislavského autosalónu sme spoločne s firmou OPEL informovali o novom projekte OPEL- HANDYCARS. Po rokovaniach s viacerými firmami sme sa rozhodli pre projekt OPEL, ktorý je komplexnejší a pomôže viacerým skupinám osôb so zdravotným postihnutím, opatrovateľom, ale aj zariadeniam sociálnych služieb – viac sa dočítate na stránkach nášho časopisu.

Od marca t.r. nadobúda účinnosť aj nariadenie Európskeho parlamentu o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave. Po rokovaniach s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sme realizovali prvé školenie pre dopravcov. Ďalší kurz realizovaný v spolupráci s IBM úspešne ukončili viacerí
účastníci. Ich názory nájdete na ďalších stránkach.

Pomaly, ale predsa sa hýbu aj veci týkajúce implementácie sa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny bolo zriadené kontaktné miesto v zmysle článku 33 odst. 1 dohovoru. Zmyslom článku je zaistenie efektívnej koordinácie naprieč štátnou správou v oblastiach týkajúcich sa vykonávania dohovoru. Cieľom je zabrániť tomu, aby jednotlivé úrady štátnej správy postupovali nekoordinovane a vzájomne nekomunikovali pri príprave politík a právnych predpisov týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím.
V súčasnosti ministerstvo vytvára medzirezortnú skupinu, ktorej úlohou bude spracovať návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím, ktorý musí prioritne vychádzať z dohovoru. Viacej informácii o dohovore vám prinesieme v ďalších číslach časopisu.

Anna Reháková