Dospievanie predstavuje úsek života plný rôznych rozporov a nových úloh. Mladý človek sa učí orientovať v samom sebe, hľadá si miesto vo svete a overuje si, čo dokáže a čo vydrží. Ide teda o značne stresujúce obdobie, navyše, ak mladý človek má aj nejaké zdravotné postihnutie, môžu sa viac zvýrazniť niektoré prvky dospievania.

Dňa 19. decembra 2017 zástupcovia 72. valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku prijali rezolúciu o Medzinárodnom dni posunkových jazykov (angl. International Day of Sign Languages).