(16.04.2013)
Za prvých 12 mesiacov sa ani jednej z 14 iniciatív nepodarilo splniť všetky podmienky, aby sa ňou Európska komisia zaoberala.

Po veľkom úspechu 1. ročníka generations@school počas Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike (ZEK) ohlásilo spustenie 2. ročníka tejto iniciatívy!