O tejto téme sme pôvodne nemali zámer v aktuálnom čísle časopisu písať. Osobné skúsenosti však niekedy vyprovokujú k činu.

Na mobilný telefón mi zavolala mladá dáma.  „Stenografickou rýchlosťou“  vychrlila informáciu, že pracuje pre firmu, ktorá robí prieskum o tom, či občania chodia na preventívne prehliadky. Odpovedala som síce pravdivo, ale mohla som si pokojne vymýšľať.. Vzápätí sa však vyliahli v  mojej hlave otázky:


Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať zrážkami zo mzdy a z iných príjmov t. j. napr. aj z dôchodkových dávok.


Dostali ste sa do situácie, s ktorou sa neviem vyporiadať? Chceli by ste si vytvoriť plán aktivít, možných alternatív riešenia, ale neviete ako? Čo tak inšpirovať sa nasledovnými príkladmi?