Mnohé z mamičiek detí so zdravotným znevýhodnením majú sťažený návrat do zamestnania. Dlhodobo sa starajú o svoje dieťa, väčšinou až do dovŕšenia šiesteho roku dieťaťa. V mnohých prípadoch sa im nepodarí vrátiť do pracovného procesu vôbec.

Biela pastelka, symbol pomoci v na prvý pohľad neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste.

Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom. Víťazstvom, ktoré ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.