Rada seniorov hlavného mesta SR Bratislavy je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pre otázky postavenia seniorov. Sú v nej zástupcovia všetkých mestských častí.

Pre všetkých seniorov pripravila bratislavská samospráva počas celého októbra množstvo spoločensko-kultúrnych aktivít. Ide v poradí už o tretí ročník a podujatie sa teší stále väčšiemu záujmu. Primátor Milan Ftáčnik v súvislosti so Seniorfestom uviedol: “Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Dotýka sa každého z nás. Október ako mesiac úcty k starším nám pripomína, aby sme nikdy nezabúdali na starších, uctili si ich každý deň a uvedomovali si ich hodnotu a neustálu potrebu v spoločnosti.“

Tento rok je Medzinárodný deň redukcie prírodných katastrof (the International Day for Disaster Reduction – IDDR - 13. október 2013) zameraný približne na jednu miliardu ľudí na celom svete žijúcich s nejakou formou postihnutia. Reprezentujúc jednu pätinu svetovej populácie, osoby so zdravotným postihnutím majú jedinečné príspevky, často prehliadané, ktoré pomáhajú znižovať riziko katastrof a budovať odolné komunity a spoločnosti.

10. október 2013 Ženeva, Výsledky prvého celosvetového prieskumu OSN týkajúceho sa témy, ako sa osoby s postihnutím vyrovnávajú s katastrofami ukazuje, prečo neprimerané množstvo ľudí s postihnutím zomiera alebo je zranených pri katastrofach. Odhaduje sa, že 15% svetovej populácie ľudí žije s nejakou formou postihnutia.