Výstavu fotografií známych osobností a ich posunkov z jazyka nepočujúcich odštartovali pri príležitosti Týždňa nepočujúcich 2. septembra v Nitre, v galérii Mlyny  a  28. septembra v Košiciach. Účastníci sa mohli stretnúť s Adelou Banášovou, Romanom Pomajbom, Janou Žitňanskou i Ivetou Radičovou, ktorí verejnosť učili  posunkovej reči.  

Pozn.: Organizácia nie je členom NROZP v SR.

Anna Šmehilová

EFFETA

Hlavným mottom svetového dňa zraku, ktorý tohto roku pripadol na 9. október, je

“Zastavme slepotu, ktorej sa dalo predísť“.

Už tradične v poslednú septembrovú stredu vykročili do ulíc slovenských miest a obcí dobrovoľníci zbierky Biela pastelka. Tento rok tak urobili nezištne už po trinásty raz.

V stredu 24. septembra prispievali darcovia do verejnej zbierky organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím. Dobrovoľníci oblečení v tričkách s nápisom Biela pastelka darcov odmeňovali spinkou v tvare pastelky. Pomoc nevidiacim a slabozrakým možno až do konca roka premietnuť aj do zaslania SMS s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti všetkých mobilných operátorov alebo vkladom na účet zbierky číslo 4030016212/3100.

12. október  je na celom svete už od roku 1996 venovaný reumatickým ochoreniam a voči tejto chorobe nie je ľahostajné ani Slovensko. Liga proti reumatizmu a KLUB KĹBIK aj tento rok,  v rámci Svetového dňa reumatizmu/artritídy (SDR),  pripravujú sériu zaujímavých podujatí, ktorých cieľom je zvýšená informovanosť o reumatických ochoreniach a ich včasná diagnostika. Každoročne organizujeme informačné a benefičné akcie, aby reumatici našli viac pochopenia v rodine a vlastné uplatnenie v spoločnosti. Poskytujeme odbornú pomoc v Centre sociálno-psychologickej podpory pre ľudí trpiacich na reumatické ochorenia, aby už nikto nemusel reumatické ochorenie skrývať v rodine, pred priateľmi či zamestnaní.

Už osem rokov chýba na Slovensku nonstop linka duševnej pomoci napriek tomu, že odborníci sa zhodujú, že jej existencia by zachránila mnoho ľudských životov a pomáhala pri psychických problémoch. Ročné náklady sú približne 60 tisíc Eur, preto Liga za duševné zdravie v SR zriadi zvláštny účet na Linku nezábudka a bude vysvetľovať zodpovedným, že vybudovať a dlhoročne prevádzkovať takúto linku dôvery vybavenú odborníkmi na duševné zdravie je pre moderné Slovensko nevyhnutné. Linku nezábudka podporí Liga z čistého výnosu tohtoročnej zbierky.