S angličtinou ako súčasným globálnym jazykom sa stretávame na každom rohu. Na to, aby sa aj komunita nepočujúcich dokázala dorozumieť týmto jazykom a aby pre nich neznamenal prekážky v práci, škole alebo pri cestovaní, vznikla myšlienka otvorenia kurzu anglického jazyka pre dospelých nepočujúcich.

Všetci ľudia v Lige sa dnes tešia, skáču a posielajú si SMS-ky a maily! Krásny a nesmierne užitočný projekt Zippyho kamaráti dostal hlavnú cenu! Víťazov prestížneho ocenenia, ktoré ako jediné oceňuje prácu mimovládnych organizácií na Slovensku, vyhlásili 31. mája na slávnostnom podujatí v Bratislave. Hodnotili okrem iných aj členka hodnotiacej komisie v kategórii Vzdelávanie Zora Bútorová, člen hodnotiacej komisie v kategórii Komunitný rozvoj  Ivan Ježík, člen hodnotiacej komisie v kategórii Sociálna inklúzia Roháček.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vyhlásila 13. ročník fotografickej súťaže pod názvom Cesta svetla. Zmyslom podujatia je prostredníctvom fotografií priblížiť verejnosti problematiku zrakovo postihnutých ľudí.