Ste aktívny senior, ktorý pomáha ako dobrovoľník v zariadení sociálnych služieb alebo poznáte takého seniora?


Príprava na seniorský vek je veľmi dôležitá. Začína už v dospelom veku, kedy je potrebné nezanedbať zdravú výživu a zdravý pohyb. Človek ani na staré kolená nemusí byť odkázaný na pomoc druhých, stačí, ak dodrží pár zásad týkajúcich sa stravovania a pohybu.


V súčasnosti sa realizuje vzdelávanie seniorov na Slovensku na 13 Univerzitách tretieho veku v 11 mestách s počtom poslucháčov 6652.  Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikačného štúdia a obvykle je trojročné. Väčšinou poslucháči UTV v l. ročníku navštevujú prednášky všeobecného základu zostavené z úvodných prednášok k jednotlivým študijným odborom a v 2. a 3. ročníku študujú vybraný študijný odbor.


Zástupcovia Komárna a maďarského Komáromu informovali, že v rámci projektu Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika Slovenská republika 2007-2013 Európskej únie obnovia ďalšie časti pevnostného systému rozprestierajúceho sa na území oboch miest.