Obraz človeka monotónne ťukajúceho bielou palicou prirodzene patrí do našich miest a ulíc. A patrí aj na priechody pre chodcov – človeku s bielou palicou je podľa zákona o cestnej premávke vodič povinný dať prednosť. Skúsenosti Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska z celoslovenskej akcie Deň bielej palice dokazujú, že vodiči signalizáciu nepoznajú. So zámerom zmeniť tento stav ÚNSS postupne oslovila Prezídium policajného zboru SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskú komoru výcvikových zariadení autoškôl. U všetkých našla pochopenie a zrodila sa idea vytvorenia krátkeho inštruktážneho filmu, ktorý bude slúžiť autoškolám ako výučbový materiál pre budúcich vodičov. Na realizáciu nápadu sa podarilo nájsť podporu v Nadácii KIA Motors Slovakia a Nadácii Pontis a naplneniu cieľa už nič nebránilo.

V júli sa na Zemplínskej Šírave uskutočnilo tradičné podujatie, ktoré organizuje Slovenský zväz sclerosis multiplex – súťažná prehliadka pracovných schopností a zručností ľudí s touto diagnózou. Okrem domácich pricestovali účastníci aj zo susedných štátov – Česka, Poľska a Maďarska.

Zväz srdečne pozýva novodiagnostikovaných a sekcie detí, rodičov, mládeže a opatrovníkov na stretnutie na tému O diagnóze sclerosis multiplex, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch v dňoch 21.-23.októbra.

Spojením síl v Platforme za spravodlivé financovanie sociálnych služieb sa SocioForum, Asociácia poskytovateľov, Charita, Diakonia, Združenie seniorských prijímateľov a Asociácia sestier a pacientov dohodli na príprave hromadnej pripomienky v záujme zlepšenia financovania sociálnych služieb. Platforma vyzvala verejnosť na podporu pripomienky:

Konferencia, ktorú organizoval Spolok nepočujúcich pedagógov (SNEPEDA) s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, zvýšila vzájomnú informovanosť osobám s poruchou sluchu, ale aj ich počujúcim priateľom a kolegom. Niesla sa v duchu sloganu Viac informácií, vyššie vzdelanie a účastníkom dala možnosť získať viac informácií o aktuálnych podporných službách, inštitúciách a realizovaných prospešných aktivitách na Slovensku určených pre nepočujúcich.

V rytme samby a v znamení blížiacich sa letných paralympijských hier v brazílskom Riu sa niesol tohtoročný 7. ročník podujatia Paráda 2016 – paralympijský deň pre malých a veľkých. V areáli rekreačného strediska Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom ho v sobotu 4. júna usporiadal Slovenský paralympijský výbor. Každoročne si v tento deň nachádzajú cestu do areálu stovky rodičov s deťmi, aby si tu vyskúšali paralympijské športy, osobne videli v akcii našich najlepších športovcov, ale aj si užili kopec zábavy. Na Zelenej vode premiérovo predstavili maskota Slovenského paralympijského družstva Rio 2016 a účastníci sa mohli aj aktívne zapojiť do výberu jeho mena. Počas Parády sa na Zelenej vode zišlo počas dňa až 3000 ľudí.

Strana 1 z 2