Tridsaťdva miest a regiónov v celej Európe bolo odmenených za nové spôsoby, ako pomôcť starším ľuďom. Ocenené boli projekty uplatňujúce inovačné technologické, sociálne alebo organizačné riešenia na zvýšenie efektívnosti systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ceny odovzdala podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová, ktorá má na starosti digitálnu agendu.

Zamestnávatelia uzatvárajú so zamestnancami dohody prevažne na krátke obdobie a opakovane, s čím súvisí časté vyhotovovanie a predkladanie evidenčných listov. Aby zamestnávatelia nemuseli po každom ukončení dohody vyhotoviť a predložiť evidenčný list, Sociálna poisťovňa upravila doterajší postup ich prihlasovania. Ak dohodár bude u toho istého zamestnávateľa opakovane vykonávať pracovnú činnosť na základe ďalšej dohody alebo ďalších dohôd, zamestnávateľ môže predložiť evidenčný list za zamestnanca na dohodu až po skončení poslednej dohody, resp. predpokladanej poslednej dohody. Je potrebné, aby tak urobil najneskôr v lehote jedného roka od dátumu skončenia poslednej dohody.

Celebrity spojili sily s vládou, aby zahájili kampaň na podporu pozitívnych vzorov ľudí so zdravotným postihnutím.