Mladí, dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, absolventi praktických škôl, si často na Slovensku nevedia nájsť prácu. Príčin je viacero, jednou z nich je málo možností pripraviť sa na konkrétne profesie, s ktorými by sa mohli uplatniť na trhu práce. Ak sa im nepodarí nájsť prácu, sú zväčša odkázaní na pomoc v zariadeniach sociálnych služieb alebo zostávajú zatvorení doma. Uvedomujeme si, že príprava ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnávanie je náročný proces a ťažká úloha, nie však neriešiteľná. Preto sme sa pustili do realizácie inovatívneho projektu, ktorý prinesie nové šance a príležitosti pre desiatky ľudí.

Na Slovensko pricestovali na svoje pravidelné stretnutie zástupcovia Európskej únie nepočujúcich (EUD). Koná sa spravidla v krajine, ktorá aktuálne predsedá Rade EÚ. Pod taktovkou europoslankyne Jany Žitňanskej sa stretli aj s komunitou nepočujúcich na Slovensku a diskutovali o problémoch, ktoré ich trápia v bežnom živote. Na stretnutí sa zúčastnili desiatky nepočujúcich z rôznych slovenských miest. Podujatie by malo byť štartom užšej spolupráce medzi EUD a komunitou slovenských nepočujúcich.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR už dlhšiu dobu upozorňuje na neriešený problém bezbariérových úprav v bratislavských uliciach. Pretože dlhodobo v tejto veci samospráva prakticky nič nerobí, rozhodla sa organizácia o bariérach v  hlavnom meste hovoriť nahlas. Pripravila preto akciu Požičiam ti môj vozík. V samom centre mesta, na Špitálskej ulici, na zastávke električiek Mariánska (oproti Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR) sa 29. septembra na pravé poludnie uskutočnila ukážka toho, aké náročné je dostať sa z ostrovčeka električiek a pokračovať ďalej do mesta, do nemocnice, na návštevu – jednoducho zísť z obrubníka a pokračovať za svojím cieľom.

Liga za duševné zdravie pripravila pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia a verejnej zbierky Dni nezábudiek 2016 aj Diskusiu vo Véčku. Uskutočnila sa v bratislavskom V-klube 26. septembra a jej témou bola Dôstojnosť v zdraví aj v chorobe.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravuje konferenciu o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám. Pod názvom Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím sa uskutoční 3. – 5. novembra v Poprade. Už 6. konferencia tohto cyklu je venovaná kultúrnym aktivitám ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím, ich prístupnosti a podpore. Zámerom konferencie je predovšetkým ponúknuť prehľad kultúrnych aktivít priamo realizovaných ľuďmi so zrakovým postihnutím. Formou prezentácií a workshopov chce organizátor predstaviť spôsob a obsahy kultúrnych aktivít jednotlivcov, skupín či na kultúru orientovaných projektov. Nepôjde o prehliadku amatérskych umeleckých vystúpení -  konferencia sa bude venovať metodike, organizácii, vzdelávaniu, podpore a ďalším aspektom podporujúcim kultúrne aktivity.

Strana 1 z 2