V dňoch 3. – 5. novembra sa v Poprade uskutočnil 8. zjazd Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ide o významné podujatie, na ktorom sa každé 4 roky hodnotí uplynulé obdobie činnosti našej organizácie, stanovuje sa stratégia ÚNSS na najbližšie 4 roky a na toto obdobie sa volia aj orgány: Ústredná rada a Ústredná kontrolná komisia. ÚNSS na tomto zjazde schválila Správu o činnosti ÚNSS a Ústrednej kontrolnej komisie (obe za roky 2012 – 2016) a Zmeny a doplnenie Stanov ÚNSS. Najbližšie 4 roky bude stáť vďaka podpore delegátov na čele ÚNSS Branislav Mamojka, prvým podpredsedom sa stal Milan Měchura, funkciu podpredsedov obhájili Renata Oláhová a Josef Zbranek.

Nezisková organizácia EPIC pripravila na 21. október Business raňajky na tému Zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím – zdieľanie skúseností slovenských zamestnávateľov. V rámci podujatia sa predstavili významní reprezentanti podnikateľského sektora a zástupcovia organizácií pracujúcich s ľuďmi so zdravotným postihnutím, aby spoločne hľadali riešenia na zlepšenie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím. Záverečný príhovor patril Branislavovi Ondrušovi, štátnemu tajomníkovi MPSVaR SR. Podujatie sa konalo v spolupráci s Americkou obchodnou komorou.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) v aktívnej spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v SR (WHO) pripravila na 16. november odbornú diskusiu za okrúhlym stolom spojenú s workshopmi, ktorej témou je integrovaná starostlivosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre živú diskusiu v rámci súčasných úvah o smerovaní integrovanej starostlivosti pre osoby so ZP v Slovenskej republike a podporiť ďalšie aktivity a plány v tejto oblasti.

V dňoch 3. – 5. novembra sa v priestoroch hotela SATEL v Poprade uskutočnila konferencia pod názvom Sprístupňovanie kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám – Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím, ktorej organizátorom bola Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Už 6. konferencia tohto cyklu bola venovaná kultúrnym aktivitám ľudí so zrakovým postihnutím, ich prístupnosti a podpore.

Organizátori tanečného podujatia Pohyb bez bariér chcú podporiť znevýhodnené skupiny a poskytnú im bezplatne priestor pre prezentáciu, aktivitu či predaj vlastnoručne vyrobených výrobkov. Ponuka platí pre všetky tri mestá, v ktorých sa súťaž uskutoční – Bratislavu, Žilinu i Košice. Platí aj pre ukážku tvorivých dielní.