Biznis raňajky 2016

Rate this item
(0 hlasov)

Nezisková organizácia EPIC pripravila na 21. október Business raňajky na tému Zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím – zdieľanie skúseností slovenských zamestnávateľov. V rámci podujatia sa predstavili významní reprezentanti podnikateľského sektora a zástupcovia organizácií pracujúcich s ľuďmi so zdravotným postihnutím, aby spoločne hľadali riešenia na zlepšenie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím. Záverečný príhovor patril Branislavovi Ondrušovi, štátnemu tajomníkovi MPSVaR SR. Podujatie sa konalo v spolupráci s Americkou obchodnou komorou.

 

Téma podujatia sa tešila vysokému záujmu organizácií združujúcich ľudí so zdravotným postihnutím.

V prvom bloku zástupcovia z biznisového prostredia priblížili svoje predstavy, plány a skúsenosti so zamestnávaním ľudí s postihnutím. Vystúpili:

•          Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny

•          Michal Tkáčik, CRM Specialist, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

•          Jozef Kruppa, Head of Section, Market Management Department, Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

•          Daniel Andráško, Sales Support Manager, DELL

•          Silvia Jamrichová, People Engagement and Development Advisor, DELL

•          Jana Ďatková, HR specialist/Diversity lead, IBM Slovakia

•          Katarína Zerzanová, Manager, Digital Services Group/PwD Constituency Lead, IBM Slovakia

•          Santiago Mendez Galvis, Sales Support Manager, Lenovo Slovakia

•          Róbert Kičina, Corporate Affairs Manager, Nestlé Slovensko

•          Peter Gálik, Communication Specialist, Slovak Telekom

 

Moderátorkou podujatia bola Darina Ondrušová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

V druhej časti sa podelili o svoje osobné príbehy, často plné prekážok, s ktorými sa stretávajú, ale i so spôsobmi ich riešenia:

•          Viera Záhorcová, Agentúra podporovaného zamestnávania (APZ)

•          Andrea Madunová, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

•          Silvia Shahzad, poslankyňa NR SR

 

Výmena skúseností bola spájajúcim momentom celého podujatia.

Na Slovensku sa zvyšuje počet poberateľov invalidného dôchodku: kým v roku 2013 ich bolo 237 tisíc, vlani to už bolo 246 tisíc. Miera zamestnanosti ľudí s postihnutím je nízka. Zákonnou povinnosťou zamestnávateľa je nielen nediskriminovať človeka so zdravotným znevýhodnením, ale aj vykonať primerané úpravy pracovného prostredia. Inšpiratívne podujatie prinieslo príklady dobrej praxe, široký priestor na zdieľanie i načrtnutie predstavy, akým smerom by sa malo do budúcnosti uberať zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím.

- red -

Foto: EPIC