O integrovanej starostlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím

Rate this item
(0 hlasov)

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP) v aktívnej spolupráci s Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v SR (WHO) pripravila na 16. november odbornú diskusiu za okrúhlym stolom spojenú s workshopmi, ktorej témou je integrovaná starostlivosť pre osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre živú diskusiu v rámci súčasných úvah o smerovaní integrovanej starostlivosti pre osoby so ZP v Slovenskej republike a podporiť ďalšie aktivity a plány v tejto oblasti.

Organizátori do diskusie prizvali kľúčových aktérov v tejto oblasti, aby spolu hovorili o odporúčaniach pre budúcnosť integrovanej starostlivosti pre osoby so zdravotným postihnutím v našej krajine. Podujatie sa konalo v rámci plnenia Dvojročnej dohody o spolupráci medzi MZ SR (Inštitút zdravotnej politiky) a Regionálnym úradom WHO pre Európu na roky 2016 – 2017, Programová oblasť Zdravotné postihnutie a rehabilitácia.

- red -