Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím

Rate this item
(0 hlasov)

V dňoch 3. – 5. novembra sa v priestoroch hotela SATEL v Poprade uskutočnila konferencia pod názvom Sprístupňovanie kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám – Kultúrne aktivity ľudí so zrakovým postihnutím, ktorej organizátorom bola Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Už 6. konferencia tohto cyklu bola venovaná kultúrnym aktivitám ľudí so zrakovým postihnutím, ich prístupnosti a podpore.

Zámerom konferencie bolo predovšetkým ponúknuť prehľad kultúrnych aktivít realizovaných priamo ľuďmi so zrakovým postihnutím, formou prezentácií a workshopov predstaviť spôsob a obsahy kultúrnych aktivít jednotlivcov, skupín či na kultúru orientovaných projektov. Nešlo však o prehliadku amatérskych umeleckých vystúpení. Konferencia sa venovala metodike, organizácii, vzdelávaniu, podpore a ďalším aspektom podporujúcim kultúrne aktivity.

Šesť desiatok účastníkov konferencie si vypočulo príklady dobrej praxe z oblasti kultúrnych aktivít nevidiacich a slabozrakých.

 

Svetlo i Zrakáč

Okrem prednášok bolo veľkým ťahúňom aj „trhovisko“ kultúrnych aktivít, na ktorom zrakovo postihnutí prezentovali vlastné diela, postupy ručných prác, dokumentáciu vystúpení, ocenení atď. Návštevníci sa mohli napríklad pokochať ukážkami tvorby výtvarného krúžku Svetlo, ktorý pod vedením sochára Martina Dzureka funguje pri Krajskom stredisku ÚNSS v Bratislave. Zrakovo postihnutí nadšenci tu skúšajú rôzne výtvarné techniky od kresby cez maľbu až po modelovanie a so svojimi prácami žnú úspechy na mnohých slovenských, ale aj zahraničných výstavách. Trhovisko ponúklo priestor aj Divadlu Zrakáč, teda skupine nevidiacich, slabozrakých a vidiacich tvorcov, prezentujúcej sa na doskách, ktoré znamenajú svet, po celom Slovensku už od roku 2010. Najvzácnejším návštevníkom nebol nikto iný než prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Prechádzal od stánku k stánku, prezrel si naozaj všetko a rôznymi otázkami prejavoval svoj záujem o kultúrne aktivity zrakovo postihnutých.

Trhovisko aktivít zaujalo aj prezidenta SR Andreja Kisku – so záujmom si ním prešiel a zmapoval voľnočasové iniciatívy ľudí so zrakovým postihnutím zo všetkých kútov Slovenska.

Vyjadriť pocity vlastnou tvorbou

Na konferencii boli priblížené napríklad Dni Mateja Hrebendu – celoslovenská prehliadka nevidiacich a slabozrakých recitátorov a literárnych tvorcov. Organizátorom podujatia je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, partnermi sú Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Národné osvetové centrum v Bratislave. Táto súťažná prehliadka sa koná každé 2 roky, vždy v novembri pri príležitosti Dňa nevidiacich. V dňoch 11. – 13. novembra prebehol v Levoči už 18. ročník. Cieľom tohto sviatku umeleckého slova nevidiacich a slabozrakých je povzbudiť ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí majú vzťah k literárnej tvorbe a prednesu, je to priestor vyjadriť svoje myšlienky, pocity prostredníctvom vlastnej tvorby, ale aj naplniť sa umeleckým prednesom či už jednotlivcov alebo v predstavení hlasového divadla. Súťažná prehliadka sa zároveň usiluje ukázať, že ani zrakovo postihnutým nechýba kreativita a môžu sa uplatniť aj ako spisovatelia či redaktori.

 

Výtvarné umenie bolo zastúpené fotografickou súťažou Cesta svetla a Medzinárodnou súťažou kresleného humoru o ľuďoch, ktorým zrak úplne alebo čiastočne chýba, i o zraku ako takom. Fotografická súťaž je otvorená každému bez obmedzenia, v dvoch kategóriách (čierno-bielej a farebnej fotografii), širokej verejnosti sprístupnená prostredníctvom výstavy najlepších prác, ktorú organizuje ÚNSS vždy po ukončení aktuálneho ročníka, aj cez vydávaný kalendár s výberom fotografií. To je Cesta svetla. Cieľom tejto každoročne vyhlasovanej súťaže je prostredníctvom fotografií zachytiť buď fenomén svetla, alebo priamo či nepriamo priblížiť problematiku zrakového postihnutia. Do ďalšej súťaže – kresleného humoru – sa zapojilo 99 autorov z 32 krajín prakticky z celého sveta. Tridsať najlepších karikatúr bolo Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sprístupnené aj nevidiacim – každé z diel je prekryté priesvitnou fóliou, na ktorej je reliéfne zobrazená kresba, a vybavené popisom v latinke aj v Braillovom písme. Výstavy týchto prác putujú po celom Slovensku, dokonca sa stali základom nástenného obrázkového kalendára na rok 2017, ktorý vydáva SKN.

Program konferencie bol pestrý: účastníci sa oboznámili s prácou krúžku scénického tanca Očko, ktorý funguje pri Krajskom stredisku ÚNSS v Nitre, aktivitami Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči, najmä s dôrazom na besedy, ktoré pre čitateľov pripravujú, vypočuli si interpretáciu estetických aktivít ZŠI pre zrakovo postihnuté deti, školy žijúcej kultúrou, spevácky krúžok Radosť a mnohé ďalšie.

 

Konferencie s témou sprístupňovania kultúry sa konajú každé 2 roky a vždy sa sústredia na iný aspekt tejto problematiky. Uvidíme, s čím príde Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v roku 2018.

 

Dušana Blašková

Foto: Ivana Potočňáková