Hrad Ľubovňa patrí k významným historickým a architektonickým pamiatkam severného Spiša a Slovenska. Expozičná činnosť je základnou prezentačnou činnosťou múzea, predstavuje verejnosti špecifiká svojich zbierkových predmetov a prispieva k vytváraniu obrazu verejnosti o jeho poslaní. Medzi základné poslanie múzea patrí uchovávať kultúrne dedičstvo a zároveň ma povinnosť tieto hodnoty sprístupňovať širokej verejnosti.

Infolinka s telefónnym číslom 18288 je k dispozícii 7 dni v týždni od 8.00 do 20.00 hod.
* cena hovoru na skrátené číslo 18288 je podľa operátora:
Orange: 0,1439€/min
Telekom: 0,16€/min
O2: 0,21€/min
pevná sieť: 0,1295€/min

uvedené ceny sú konečné, vrátane DPH.

Každý rok sa v Európskej únii vysporadúva okolo 4,5 milióna dedičstiev. Z nich je okolo 10 % cezhraničných dedičstiev s celkovou odhadovanou hodnotou viac ako 120 miliárd EUR. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 650/2012  zo 4. júla 2012  o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve  prináša právnu istotu ľuďom žijúcim v zahraničí. Pomôže tiež ich dedičom vyhnúť sa mnohým právnym a administratívnym úkonom, s ktorými by sa inak stretli pri dedení majetku v inom členskom štáte.