Úvodník

Úvodník (1)

streda, 31. január 2018, 15:08

Vážení čitatelia,

Napísal(a) Super User

V poslednom čísle v roku 2017 vám prinášame veľkú dávku informácií o zmenách v legislatíve. Či už takej, ktorá prináša nové možnosti (napríklad oslobodenie príjmov z charitatívnej reklamy od dane, možnosť posielať záchranárom na telefónne číslo 112 SMSku alebo ktoré môže ponúknuť pripravovaný zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch). Alebo takej, ktorá pre mnohým bude znamenať nové povinnosti (napríklad pri používaní elektronickej registračnej pokladnice a podobne).