Yetnebersh Nigussie, senior poradkyni pre inklúziu v organizácii Light for the World v jeseni minulého roka udelili cenu Right Livelihood Award 2017. Známa je ako „Alternatívna Nobelova cena“.

Po dlhej a namáhavej práci je dvojjazyčný prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka spustený. Možno ho nájsť na www.posunky.sk. Publikovalo ho občianske združenie Spolok nepočujúcich pedagógov.

Spoločnosť PohotovostID, ktorá predáva pohotovostné ID náramky, plánuje ich prepojenie s vlastnou on-line elektronickou zdravotnou kartou. Náramky tak budú môcť lepšie pomôcť v situáciách, kedy treba rýchle lekárske ošetrenie, napr. v prípade pacienta s epileptickým záchvatom.