Myoprotetika. Včerajšie sci-fi, dnešná realita

Amputácia ruky neznamená len stratu schopnosti uchopiť predmety a manipulovať s nimi, treba mať na pamäti, že horná končatina plní okrem toho aj dve ďalšie dôležité funkcie: aktívnu opornú pri chôdzi a stabilizačnú pri státí. Ak hľadáte nielen kozmetickú, ale predovšetkým…

Na bariéry platí smart

Tzv. inteligentné riešenie každého problému. To je trend dnešnej doby, ktorý neobišiel ani komunitu ľudí so zdravotným postihnutím. V posledných rokoch sa vyvinulo viacero šikovných aplikácií, ktoré vedia pri prekonávaní bariér poskytnúť veľmi účinnú (často dokonca nenahraditeľnú) pomoc. Pravdaže, aby…

Obzrime sa za INSPO

Vlani sa konferencia o technológiách pre osoby so špecifickými potrebami chtiac-nechtiac presťahovala do on-linu, 21. ročník sa však už opäť mohol uskutočniť v Kongresovom centre Praha. Prednášky dokumentujúce veľký pokrok v oblasti asistenčných technológií, možnosť priamo na mieste sa oboznámiť…