Európsky parlament schválil 17. apríla 2020 uznesenie Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom (2020/2616(RSP)).

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím (NROPZ) uvítala skutočnosť, že uznesenie obsahuje zmenyna podporu osôb so zdravotným postihnutím, ktoré odporučilo Európske fórum zdravotného postihnutia (EDF).

Prijaté Predsedníctvom Európskeho fóra zdravotného postihnutia 24. júna 2020, Brusel, Belgicko