Vo Východoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach uskutočnili prvú operáciu rozšírenej aorty ExoVasc – PEARS. Siedmeho júla tento inovatívny prístup uplatnili u dvoch pacientov s Marfanovým syndrómom.

Od roku 2014 to boli prechody cez Birell brány putujúce po turisticky exponovaných miestach v Česku i na Slovensku, finančná zbierka a nákup na oficiálnom e-shope.

Priniesli viac ako 185 000 eur na zabezpečenie športových pomôcok pre 60 ľudí so zdravotným postihnutím.

Európska komisia zverejnila už po 11. raz výzvu na predkladanie prihlášok do súťaže na získanie ceny prístupné mesto 2021 – Access City Award 2021 (ACA). Termín uzávierky na prijímanie prihlášok je 9. septembra 2020.

Inštitúcia, ktorej príbeh sa píše už 30 rokov, je rozdelená do štyroch samostatných celkov: história vzdelávania ľudí so zdravotným postihnutím, špeciálno-pedagogická knižnica a študovňa odbornej literatúry, novín, časopisov, kalendárov a publikácií v Braillovom písme, expozícia vzácnych historických i súčasných učebných pomôcok pre žiakov s mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím a autizmom a napokon časť venovaná ľudským zmyslom.

Ruky sú nástrojom pozorovania, skúmania i hľadania nepoznaného. Cestou za dobrodružstvom a hrou. Prostriedkom výchovy a vzdelávania. Kontaktom s okolitým svetom. Často jediným.

Evanjelická spojená škola internátna vznikla v roku 1992 ako prvá a dosiaľ jediná svojho druhu na Slovensku. V Červenici poskytujeme výchovu a vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím, ku ktorému sú pridružené poruchy zraku a sluchu, neraz i porucha správania, autizmus a vo väčšine prípadov aj telesné postihnutie.