Na počiatku bola idea bábkoherečky a režisérky Viery Dubačovej vytvoriť predstavenie so seniormi, ale osud to zariadil inak. Náhodou kráčala okolo DSS, jednoducho vošla dovnútra a dohodla sa na... vlastne na experimente. Na tom, že spolu pripravia jedno jediné divadelné predstavenie. Počas skúšania hry O Popolvárovi ako ho nepoznáte si však s hercami vytvorila taký silný vzťah, že ostať pri jednom jedinom spoločnom diele nešlo. Založila preto občianske združenie, a tým i prvé a dosiaľ jediné mestské komunitné divadlo v strednej a východnej Európe v ktorom hrajú ľudia s mentálnym postihnutím.