Od 1. júna 2020 bola spustená aktivácia elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako obchodnom registri.

Povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie úradných rozhodnutí sa tak dotkla viac ako 78 880 právnických osôb tretieho sektora - nadácií, neziskových organizácií, cirkví, záujmových združení či politických strán.

Nedávne obdobie výrazne poznačili dve skutočnosti – parlamentné voľby 29. februára 2020 a vypuknutie pandémie vyvolanej infekčným ochorením COVID-19, ktorej začiatok na Slovensku môžeme datovať vyhlásením mimoriadnej situácie 13. marca 2020 (o týždeň neskôr bol vyhlásený núdzový stav).