Od ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a prijatia smernice EU 2014/0024 o verejnom obstarávaní v roku 2014 sú orgány verejnej správy v EÚ povinné zohľadniť prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím vo verejných zákazkách. Napriek zdrojom, ktoré sú k dispozícii na to, aby sa to stalo skutočnosťou, verejný sektor v mnohých prípadoch nemíňa peniaze daňových poplatníkov racionálne.