Národná rada SR (NRSR) 21.októbra 2020schválila návrh zákona o 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávke, v zbierke zákonov vyšiel tento zákon pod číslom 296/2020.

Dňa 22. októbra 2020 schválila NR SR vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V zbierke zákonov ho môžete nájsť pod číslom 299/2020 Z.z. Zákon nadobudol účinnosť 1. novembra 2020.