Vláda SR na svojom zasadnutí 21. októbra 2020 schválila Koncepciu zavedenia režimu skrátenej práce Kurzarbeit do slovenského právneho poriadku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave návrhu ústavného zákona o dôchodkovom systéme. Prinášame informáciu o základných cieľoch a tézach pripravovaného právneho predpisu a pripomienky Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR (NROZP)k niektorým tézam zaslanýchministerstvu práce.