V septembri 2017 namietal Európsky spotrebiteľský hlas v normalizácii (ANEC) proti ratifikácii štandardu EN 81-70 „Bezpečnostné pravidlá pre konštrukciu a inštaláciu výťahov. Prístupnosť výťahov pre osoby vrátane osôb so zdravotným postihnutím“.