Nezisková organizácia Človek v ohrození pripravuje už 22. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. Od 5. do 11. novembra premietne vyše 50 dlhometrážnych filmov, ktorých spoločným menovateľom je aktuálna téma festivalu Buďme v kontakte!

Nepočujúci, nedoslýchaví a starší ľudia so slabnúcim sluchom, ľudia s poruchami reči či cudzinci, ktorí si so slovenčinou ešte nepotykali, sa vďaka Centru bezbariérovej komunikácie už nedorozumení pri osobnom stretnutí na mestských úradoch a v mestských inštitúciách obávať nemusia. V snahe sprístupniť získavanie informácií týmto skupinám sa totiž centrum usiluje postupne zavádzať dve on-line služby, a to tlmočenie z a do slovenského posunkového jazyka a prepis hovorenej reči v reálnom čase. Aktuálne je služba spustená v Trenčíne (jedno kontaktné miesto), v Lučenci (jedno kontaktné miesto a jedna infolinka, pri príležitosti Medzinárodného týždňa nepočujúcich a Medzinárodného dňa posunkových jazykov (23. september) rozšírila tento zoznam i Bratislava, kde sú služby k dispozícii na viac ako dvadsiatich pracoviskách prvého kontaktu, on-line prepis je dostupný aj na dvanástich infolinkách.

Je to už viac ako desať rokov, čo sa na divadelnej scéne objavilo trochu netypické divadlo. Divadlo tvorené skupinou nevidiacich, slabozrakých a vidiacich tvorcov. Svoje účinkovanie začali na Malej scéne STU v Bratislave, kde pod režisérskou taktovkou Jozefa Pražmáriho debutovali hrou Rómeo a Júlia 2010 (šípite správne, súčasnou verziou tragédie od Williama Shakespeara). Dekáda existencie priniesla zatiaľ päť hier na rôznych scénach a značnú obmenu hereckého i tvorivého kolektívu. Na jar 2018 prišiel do divadla mladý režisérsky tandem Pavol Viecha a Matej Feldbauer, ktorý po roku pôsobenia znamenal aj zmenu scény – druhú autorskú hru Ste medzi nami si už môžete vychutnať v prostredíModrého salóna SND.

Pri prijímaní a vydávaní rôznych smerníc, vyhlášok či nariadení, ktorých zámerom je posilniť inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím, európske inštitúcie často diskutujú priamo so zástupcami organizácií, zastupujúcimi práva a záujmy ľudí so zdravotným postihnutím. Dôležitú úlohu v tomto procese však zohráva aj spätná väzba dotknutých skupín, preto by sme vás radi upozornili na možnosť zúčastniť sa užitočnej konzultácie. Témou krátkeho on-line dotazníka sú vaše názory a osobné skúsenosti s uplatňovaním smernice o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií inštitúcií verejného sektora. Dotazník je zameraný výlučne na národné inštitúcie a je otvorený do 25. októbra 2021.