Európsky hospodársky a sociálny výbor považuje za neprijateľné a v rozpore so základnými hodnotami EÚ, že vzhľadom na pretrvávajúce právne a technické prekážky v celej Európe nie je ani jedna krajina EÚ schopná zaručiť, aby boli voľby plne prístupné pre všetkých.

Prinášame Deklaráciu zástupcov členských štátov Európskej únie v oblasti ochrany práv a záujmov osôb so zdravotným postihnutím prijatú v rámci Európskeho samitu inklúzie 2020.

European Disability Forumvíta vymenovanie nového špeciálneho spravodajcu OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.