Valorizácia dôchodkov v roku 2021

Rate this item
(0 hlasov)

Sociálna poisťovňa zverejnila, ako sa zmenia dôchodky v roku 2021.O zvýšenie dôchodku nemusia poberatelia dôchodkov žiadať.

Od 1. januára 2021 sa dôchodkové dávky zvýšia o 2,6 percenta mesačnej sumy dôchodku. Najmenej však o pevnú sumu podľa druhu dôchodku, ktorá je určená ako dve percentá z priemernej mesačnej sumy príslušného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020.

Garantované minimálne pevné sumy zvýšenia dôchodkov od 1. januára 2021 sú nasledovné:

a) 9,40 eura, ak ide o starobný dôchodok,

b) 2,90 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

c) 9,10 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,

d) 3,30 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

e) 7,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 a sociálny dôchodok,

f) 3,00 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % vyplácaný v sume jednej polovice a invalidný dôchodok podľa § 266 vyplácaný v sume jednej polovice,

g) 4,40 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,

h) 1,90 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,

i) 6,00 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,

j) 2,60 eura, ak ide o vdovský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,

k) 2,80 eura, ak ide o sirotský dôchodok,

l) 1,40 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.

O zvýšenie dôchodku nemusia poberatelia dôchodkov žiadať, Sociálna poisťovňa koná sama, iniciatívne. O zvýšení dôchodku dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie.

Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2021.

Zdroj:https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-sa-zvysia-dochodky-v-roku-2021/48411s69059c (red)